Handiklubben

At arrangere oplysende og underholdende arrangementer for især lokale handicappede i Hillerød eller hvem, der ønsker at være medlem.

Headspace

Gratis rådgivningstilbud til unge i alderen 12-25 år. Her er ingen problemer for store eller små, og du kan være fuldstændigt anonym, hvis du ønsker det.

Hemingway Club Hillerød 1

Hemingway Club er et socialt netværk for voksne mænd i alderen fra 60+.
Netværket bygger på frivillighed og fællesskab. Alle nuværende og kommende klubber tilslutter sig det samme værdigrundlag og den samme vision.

Hemingway Club Hillerød 2

Hemingway Club er et socialt netværk for voksne mænd i alderen fra 60+.
Netværket bygger på frivillighed og fællesskab. Alle nuværende og kommende klubber tilslutter sig det samme værdigrundlag og den samme vision.

HGI - Ældre i Bevægelse

Vi mødes et par formiddage om ugen til 1 times let gymnastik til frisk musik. Holdet er for alle +60 år, og niveauet tilpasses individuelt, så alle kan være med. Der er ingen tilmelding - bare mød op.

Hillerød Almennyttige Boligselskab

Alle aktiviteter der er åbne for alle i Kongevænget.

Hillerød Badmintonklub

Pensionisttræning i Hillerød Badmintonklub torsdag kl. 9.30-12.00 med efterfølgende hyggeligt samvær med kaffe og kage.
Mandagsspil mandag kl. 9-12. Hovedsagelig pensionister, hvoraf nogle også spiller torsdag.

Hillerød Bowls Klub

Vi mødes hver uge for at spille bowls og have socialt samvær. Aldersgruppen er mellem 62-87 år. Vi er 50 medlemmer i klubben.

Hillerød Bueskyttelaug

Vi tilbyder idræt til alle uanset alder og fysisk/psykisk formåen. Har i dag hold for unge med ASF-diagnoser, vi har psykisk sårbare medlemmer, samt enkelte medlemmer med CP.

Hillerød Chr. IV Inner Wheel

Vi henvender os til kvinder, der har gåpåmod og initiativ, som er videbegærlige, og som samtidig gerne vil gøre en forskel med hjælp til forskellige organisationer. Desuden er vi en gruppe omkring et stort venskab.

Hillerød Fodbold

Tilbud til børn, unge og ældre - drenge, piger, kvinder og mænd. Fællesskab og sammenhold.

Hillerød GI Bordtennis 60+

Glæde, samvær, udvikling og motion omkring bordtennisbordene for alle der kan lide at lege med en bold. 

Hillerød Handicap Idrætsforening

Bordtennis for handicappede.

Hillerød Inner Wheel

Formål: At fremme sandt venskab, at fremme hjælpsomhed og medmenneskelig forståelse og at fremme international forståelse.

Hillerød Klimanetværk

Hillerød Klimanetværk vil samle alle klima-kræfter i Hillerød. Vi vil sprede opmærksomhed og viden om, hvordan vi lokalt sikrer de nødvendige tiltag, så Hillerød bliver en reel del af løsningen og ikke en del af problemet. Vi håber at starte en klimabølge, hvor der skubbes til klimahandling i alle dele af lokalsamfundet. På alle arbejdspladser, virksomheder, institutioner, boligforeninger og sammenslutninger.

Hillerød Kvinde Krisecenter

Døgnophold, samtaler og rådgivning. Målgruppe: Kvinder.

Hillerød Lænken

Socialt samvær og diverse aktiviteter for mennesker med alkoholproblemer samt deres pårørende

Hillerød Motionsvenner

Hillerød Motionsvenner tilbyder vedligeholdende træning i motionsværtens eget hjem. Tilbuddet er for dig, der har svært ved at deltage på almindelige motionshold pga. nedsat funktionsniveau.

Hillerød Musik & Teater

Foreningen arrangerer ca 30 teater- og koncerttilbud for børn og voksne. Koncerterne omfatter: Klassiske symfonikoncerter, kammermusik, opera og jazz. Desuden arrangeres operabusture til Malmø, Esbjerg og Odense

Hillerød Sejlklub

Hillerød Sejlklub beliggende ved Esrum Sø har en aktiv seniorafdeling for voksne sejlere, der allerede kan sejle samt for kommende sejlere, der har lyst til at lære at sejle.

Hillerød Seniorråd (tidligere) Ældreråd

Hillerød Seniorråd rådgiver Hillerød Byråd i ældrepolitiske spørgsmål, og er med på første række, når kommunen skal træffe beslutninger om forhold, der berører borgere over 60 år. Byrådet skal høre Seniorrådet i alle forslag, som vedrører ældre borgere.

 

 

Hillerød Skakklub

Hillerød Skakklub har til formål at fremme interessen for skak, som er en aktivitet, der fremmer koncentrationsevnen, logisk tænkning og for ældre mindsker risikoen for demens.

Hillerød Stadsgilde under Sct. Georgs Gilderne i Danmark

Formål: Sct. Georgs Gilderne er en sammenslutning af nuværende og tidligere spejdere, hvis formål er at støtte den personlige udvikling, at støtte spejderarbejdet og løse humanitære og andre samfundsopgaver.

Hillerød Stavgangsforening

Vi går stavgang i Slotsparken i hold med varieret sværhedsgrad og længde.

Vi går mandag, onsdag og fredag fra kl. 9.30 til 10.30.

Hillerød Svømmeklub - vandgymnastik

Vandgymnastik for pensionister, vanddybde 130 cm, vandtemperatur 28 grader.

Hillerød Syklub

Hillerød Syklub er en forening for alle sy-interesserede i Hillerød og omegn.

Hillerød Tennis & Padel Klub

Klubben råder over et af Danmarks bedste og største indendørs- og udendørsanlæg. 6 indendørs tennisbaner, 2 udendørs padelbaner og 11 udendørs tennisbaner benyttes flittigt af medlemmerne.

Hillerød Udsatteråd

Udsatterådet er et råd under Hillerød Byråd, som skal være med til at skaffe viden om udsattes forhold i kommunen. Rådet skal være med til at påvirke og vidensdele med de politiske udvalg. Rådet kan tage selvstændige initiativer i forhold til at afholde møder og temadage. Rådet har p.t. fokus på boliger til udsatte, kommunikation borger og kommune, hjælp til pårørende, jobs til udsatte, indsatser i forhold til misbrug, selvmord og psykiske udfordringer.

Hillerød Økofællesskab

Brugerbaseret økologisk indkøbsforening. Lokale avlere leverer økologiske grøntsager til fællesskabets adresse, hvorefter medlemmerne på skift mødes og pakker varer til de øvrige medlemmer.

Hjernesagen i Nordsjælland

Tirsdage og torsdage kl. 10.00-15.30. Stolegymnastik, sang & musik, tegning & maling, IT, husflid herunder trædrejeværksted, kulturelle arrangementer, udflugter, ferietur og holdtræning i varmtvandsbassin.

Hjerneskadeforeningen Lokalforening Nordsjælland

Foreningens formål er at arbejde for at forebygge - og bekæmpe følgerne af - erhvervede (dvs. ikke medfødte) hjerneskader samt at yde støtte til skadede og deres pårørende, ved at arbejde for at færre mennesker rammes af en hjerneskade, herunder at planlægge og gennemføre forebyggende aktiviteter, at skabe og opretholde kontakt mellem personer med erhvervet hjerneskade samt deres pårørende med henblik på gensidig støtte, at medvirke til at hjerneskaderamte og deres pårørende får fornøden psykologisk og social rådgivning og vejledning, at arbejde for at alle, der pådrager sig en hjerneskade, får optimal behandling og rehabilitering.

Hjerteforeningen Hillerød

Hjertecafeer - motion - blodtryksmålinger - diverse landsdækkende kampagner - synliggørelse.

Humanistisk Samfund

Humanistisk Samfund er en forening, der arbejder for ligestilling af livssyn. Som led i dette arbejde tilbyder vi ikke-religiøse ceremonier i forbindelse med livets overgange.

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Socialkompas
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender