Handiklubben

At arrangere oplysende og underholdende arrangementer for især lokale handicappede i Hillerød eller hvem, der ønsker at være medlem.

Headspace

Gratis rådgivningstilbud til unge i alderen 12-25 år. Her er ingen problemer for store eller små, og du kan være fuldstændigt anonym, hvis du ønsker det.

Hemingway Club Hillerød

Et inspirerende netværk for mænd i Hillerød

HGI - Ældre i Bevægelse

Vi mødes et par formiddage om ugen til en times let gymnastik til frisk musik. Holdet er for alle +60 år, og niveauet tilpasses individuelt, så alle kan være med. Efter træningen er der socialt samvær, hvor der spilles kort, dart, bob, petanque - eller vi går en tur i skoven.
Vi slutter af med kaffe og en sludder. Der er ingen tilmelding - bare mød op.

Hillerød Almennyttige Boligselskab

Alle aktiviteter der er åbne for alle i Kongevænget.

Hillerød Badmintonklub

Pensionisttræning i Hillerød Badmintonklub

Hillerød Bowls Klub

Mellemting mellem bowling og petanque, spilles indendørs på måtter med kugler, der har en ekstra vægt i den ene side, således at den ruller i en buet bane og skal ramme en lille kugle i den anden ende.

Hillerød Chr. IV Inner Wheel

Vi henvender os til kvinder, der har gåpåmod og initiativ, som er videbegærlige, og som samtidig gerne vil gøre en forskel med hjælp til forskellige organisationer. Desuden er vi en gruppe omkring et stort venskab.

Hillerød Fodbold

Tilbud til børn, unge og ældre - drenge, piger, kvinder og mænd. Fællesskab og sammenhold.

Hillerød GI Bordtennis 60+

Vi elsker bordtennis, og vi elsker, når vi kan få flere til at være med. Du behøver ikke være et stort bordtennis talent, det vigtigste er, at vi har det sjovt og hyggeligt sammen. Det sociale er vigtigt, og vi holder altid kaffepause sammen under træningen. Vi mødes en gang om ugen om formiddagen.

Hillerød Handicap Idrætsforening

Bordtennis for handicappede.

Hillerød Handicap Idrætsforening - Bowls

Bowls for ældre med særlige behov

Hillerød Inner Wheel

Formål: At fremme sandt venskab, at fremme hjælpsomhed og medmenneskelig forståelse og at fremme international forståelse.

Hillerød Klimanetværk

Hillerød Klimanetværk vil samle alle klima-kræfter i Hillerød. Vi vil sprede opmærksomhed og viden om, hvordan vi lokalt sikrer de nødvendige tiltag, så Hillerød bliver en reel del af løsningen og ikke en del af problemet. Vi håber at starte en klimabølge, hvor der skubbes til klimahandling i alle dele af lokalsamfundet. På alle arbejdspladser, virksomheder, institutioner, boligforeninger og sammenslutninger.

Hillerød Kvinde Krisecenter

Døgnophold, samtaler og rådgivning. Målgruppe: Kvinder.

Hillerød Lænken

Socialt samvær og diverse aktiviteter for mennesker med alkoholproblemer samt deres pårørende

Hillerød Motionsvenner

En frivillig, selvorganiseret gruppe, der hjælper mindre mobile, ældre borgere med vedligeholdelsestræning i eget hjem i Hillerød. Hillerød Motionsvenner samarbejder med Hillerød Kommunes træningssektion, som blandt andet holder en årlig uddannelsesdag for motionsvennerne. Alle motionsvenner er frivillige, og det er gratis at træne med en motionsven.
Vi mødes 4 gange om året.

Hillerød Musik & Teater

Foreningen arrangerer ca 30 teater- og koncerttilbud for børn og voksne. Koncerterne omfatter: Klassiske symfonikoncerter, kammermusik, opera og jazz. Desuden arrangeres operabusture til Malmø, Esbjerg og Odense

Hillerød Sejlklub

Seniorafdeling for voksne sejlere

Hillerød Seniorråd (tidligere) Ældreråd

Rådgiver byrådet i alle sager, som vedrører ældre borgere og medvirker til at fastsætte ældrepolitikken. Skal høres i alle sager, som vedrører ældre borgere.

 

 

Hillerød Stadsgilde under Sct. Georgs Gilderne i Danmark

Formål: Sct. Georgs Gilderne er en sammenslutning af nuværende og tidligere spejdere, hvis formål er at støtte den personlige udvikling, at støtte spejderarbejdet og løse humanitære og andre samfundsopgaver.

Hillerød Stavgangsforening

Vi går stavgang i Indelukket 3 gange om ugen året rundt

Hillerød Svømmeklub

Vandgymnastik for pensionister, vanddybde 130 cm, vandtemperatur 28 grader.

Hillerød Syklub

Hillerød Syklub er en forening for alle sy-interesserede i Hillerød og omegn.

Hillerød Tennisklub

Tennisklub.

Hillerød Udsatteråd

Udsatterådet er et råd under Hillerød Byråd, som skal være med til at skaffe viden om udsattes forhold i kommunen. Rådet skal være med til at påvirke og vidensdele med de politiske udvalg. Rådet kan tage selvstændige initiativer i forhold til at afholde møder og temadage. Rådet har p.t. fokus på boliger til udsatte, kommunikation borger og kommune, hjælp til pårørende, jobs til udsatte, indsatser i forhold til misbrug, selvmord og psykiske udfordringer.

Hillerød Økofællesskab

Brugerbaseret økologisk indkøbsforening. Lokale avlere leverer økologiske grøntsager til fællesskabets adresse, hvorefter medlemmerne på skift mødes og pakker varer til de øvrige medlemmer.

Hjernesagen i Nordsjælland

Tirsdage og torsdage kl. 10.00-15.30. Stolegymnastik, sang & musik, tegning & maling, IT, husflid herunder trædrejeværksted, kulturelle arrangementer, udflugter, ferietur og holdtræning i varmtvandsbassin.

Hjerneskadeforeningen Lokalforening Nordsjælland

Foreningens formål er at arbejde for at forebygge - og bekæmpe følgerne af - erhvervede (dvs. ikke medfødte) hjerneskader samt at yde støtte til skadede og deres pårørende, ved at arbejde for at færre mennesker rammes af en hjerneskade, herunder at planlægge og gennemføre forebyggende aktiviteter, at skabe og opretholde kontakt mellem personer med erhvervet hjerneskade samt deres pårørende med henblik på gensidig støtte, at medvirke til at hjerneskaderamte og deres pårørende får fornøden psykologisk og social rådgivning og vejledning, at arbejde for at alle, der pådrager sig en hjerneskade, får optimal behandling og rehabilitering.

Hjerteforeningen Hillerød

Hjertecafeer - motion - blodtryksmålinger - diverse landsdækkende kampagner - synliggørelse.

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube