Landsforeningen Autisme Kreds Nordsjælland

Generelt holder vi både bestyrelses- og medlemsmøder på Egedammen i Hillerød.

Landsforeningen for efterladte efter selvmord

En gåtur med samtale om at være efterladt efter et selvmord.

Landsforeningen for Marfan Syndrom

At yde personlig og faglig støtte til personer med Marfan Syndrom.

Landsforeningen Læs&Stav

Vi arbejder for at samle alle gode kræfter om at tage livtag med skriftsprogsudfordringer og sammen skabe et massivt løft indenfor læsning og stavning.

Landsforeningen Mistet Barn

Oplysning, selvhjælps- eller netværksgrupper

LAP Nordsjælland

LAP Nordsjælland (Landsorganisationen af nuværende og tidligere psykiatribrugere i Nordsjælland) samler folk med brugerinteresse indenfor psykiatrien.

LEV Hillerød/Allerød

Interessevaretagelse og rådgivning

Lions Club Hillerød

Humanitær verdensomspændende organisation, som hjælper mennesker i nød lokalt, nationalt og internationalt.

Livslinjen

Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen. Du er ikke alene om at have det sådan.

Livsnettet

Livsnettet er en landsdækkende non-profit forening der bekæmper social ensomhed.

Lokalforeningen til bekæmpelse af Cystisk Fibrose (CF)

Formål: Indsamle penge til landsforeningen
Aktivitet: Oplysning, selvhjælps- eller netværksgrupper
Målgruppe: Handicappede, sygdomsramte

Lumi Genbrug

Butikken drives af frivillige. I et tæt samarbejde mellem genbrugens medarbejdere modtages, klargøres og sælges indkomne varer. I genbrugescafeen serveres kaffe/the.

Lungeforeningens KOL-træning

Vedligeholdende og styrkende træning af lungefunktion i kombination med styrkelse af knogler og muskler.

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube