Landsforeningen Autisme Kreds Nordsjælland

Generelt holder vi både bestyrelses- og medlemsmøder på Egedammen i Hillerød.

LEV Hillerød/Allerød

Interessevaretagelse og rådgivning

Lions Club Hillerød

Humanitær verdensomspændende organisation, som hjælper mennesker i nød lokalt, nationalt og internationalt.

Lumi Genbrug

Butikken drives af frivillige. I et tæt samarbejde mellem genbrugens medarbejdere modtages, klargøres og sælges indkomne varer. I genbrugescafeen serveres kaffe/the.

Lungeforeningens KOL-træning

Vedligeholdende og styrkende træning af lungefunktion i kombination med styrkelse af knogler og muskler.

FrivilligBørsen 2018
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Find Et Frivilligjob Job