NA

Der henvises til NA Danmark.

Natteravnene

At skabe tryghed i nærmiljøet blandt unge, der færdes i Hillerøds natteliv

Naturhistorisk Forening for Nordsjælland

Der arrangeres ture og foredrag alt sammen med naturen som omdrejningspunkt

Naturtræning og fællesskab for mænd over 60 år i Hillerød Kommune

Kom og vær med til gåture eller træning i naturen med andre mænd, der gerne vil i form, mens de har det sjovt og er en del af et hyggeligt fællesskab.

Netværket Broen

Netværket Broen er en åben trivselsgruppe, der tilbyder et (nyt) fællesskab for voksne over 18 år, som er i et recovery-forløb eller har afsluttet et behandlings- eller sygdomsforløb.

Nordsjællands Delebiler

Medlemsstyret forening med det formål at fremme delebilisme. Foreningen indkøber, leaser og/eller lejer biler og eventuelt andre køretøjer og stiller dem til rådighed for medlemmerne. Ingen andre end medlemmerne og miljøet skal tjene på Nordsjællands Delebiler!

Nyreforeningen – Kreds Nordsjælland

Oplyse om nyresygdomme og støtte socialt og økonomisk.

Nødebo Bæredygtigt!

Vision: Nødebo Bæredygtigt! vil skærpe bevidstheden om, at vi alle er nødt til at begrænse vores personlige klimaaftryk og bidrage til omstillingen til et mere bæredygtigt samfund.
Eksempler på aktiviteter:
Foredrag om cirkulær økonomi, om energirenovering af parcelhus, om affaldssortering, om vandafledning, om FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling.
Cykelture i Gribskov, indsamling og tilberedelse af spiselige urter, inspirationstur til haver og parcelhuse med bæredygtige løsninger, visning af filmen I MORGEN om omstillingsprojekter verden over.
Afholdt workshop om en fælles vision for et bæredygtigt Nødebo.
Udarbejdet forslag til intelligent vejbelysning i Nødebo. Forslag til renovering af Nødebo Kro.
Etablering af reparationsværksted og oprettelse af vegetarspiseklub.
Samarbejde med institutionerne i Nødebo og med Miljøteknologuddannelsen på Cphbusiness i Hillerød.

Nødebo Stavgangsforening

Stavgang i forskelligt tempo; jævnt, moderat og højt

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube