"Mandeholdet" - Naturtræning og fællesskab for mænd over 60 år i Hillerød Kommune

Mandeholdet er for mænd over 60 år, som vil træne i naturen og have det sjovt sammen med andre mænd. Der er seks hold, der træner på forskellige steder og tidspunkter. Fælles for alle holdene er, at de har fokus på træning i naturen med øvelser for hjerne og sanser.

Åben anonym ungerådgivning

I Åben Anonym ungerådgivning kan du henvende dig med alle typer af personlige problemer, udfordringer eller spørgsmål. Kontakt pr. telefon, sms eller mail.

Ålholm Idrætsforening

Ålholm Idræts Forening (Ålholm IF) har sit idégrundlag i det sociale arbejde, med udgangspunkt i ungdommen i Hillerød vest.
 

Foreningen består af 5 aktive klubber, der tilbyder sport og motion til alle aldre gennem fodbold, håndbold, badminton, vægtløftning og stavgang.

Ålholm IF og GrønnegadeCentret - Pensionistfodboldholdet

Kom og hold dig i gang med morsom motionsfodbold sammen med ligestillede pensionister (+65 år). 

Æbletræernes Venner

At skabe interesse og udbrede viden om frugt

Ældre Sagen - Besøgsvenner

Tilbud om besøg af en frivillig besøgsven

Ældre Sagen - Lissies Traveture

Hver tirsdag hele året foregår Lissies traveture kl. 10:15. Turene er på ca. 5 km. I sommerhalvåret mellem 1. maj og 1. oktober traves hver anden tirsdag lidt længere ture på mellem 6 og 8 km. Husk Drikkevarer. Hunde og stave må ikke medbringes.

Ældre Sagen Hillerød

Ældre Sagen Hillerød er en lokalafdeling under den landsdækkende organisation Ældre Sagen. Vi arbejder hovedsageligt inden for områderne: Ældrepolitik, social-humanitære opgaver (fx besøgsvenner) og med en lang række af aktiviteter og arrangementer (fx motion, kortspil, bowling, madlavning, foredrag, rejser m.v.). Vi tilbyder også it-hjælp i hjemmet og "handymænd" til småopgaver.

Økonomisk Råd og Vejledning ved Frivilligcenter Hillerød

Rådgiverne har en baggrund i et pengeinstitut og er fortrolige med økonomiske problemstillinger. Vejledningen foregår som et uformelt møde, hvor de konkrete problemer gennemgås.

 

Østbyens Pensionistklub

Klubben med alsidige aktiviteter for pensionister.

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Socialkompas
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender