Vennepunktet

Et mødested for ensomme voksne mellem 20 og 40 år.

Ventilen Hillerød

Ventilen er et mødested for unge, der føler ensomhed. Målgruppen er 15-25 år, og mødestedet er drevet af unge frivillige. Her mødes vi og laver forskellige aktiviteter sammen med det formål at give de unge mulighed for at danne sociale relationer i trygge rammer. De unge, der bruger tilbuddet, er selv med til at planlægge de kommende aktiviteter, hvor samværet er i centrum. Ofte går vi på café sammen, spiller spil eller sidder og hygger og snakker.

Veterancafé Hillerød

Veterancafeen Hillerød har til formål at skabe et frirum og netværk for veteraner og pårørende.

Værestedet i Hillerød

Værestedet - et anonymt og uvisiteret tilbud til voksne, som har psykiske eller sociale problemer.

Værkstedsdage for unge 18-35 årige

Vi mødes i et roligt fællesskab over et kreativt emne.

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Socialkompas
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender