Tilbud og aktiviteter, hvor der tages særlige hensyn

Hillerød Handicap Idrætsforening - Bowls

Bowls for ældre med særlige behov

Røde Kors Hillerød - Besøgsvenner

Tilbud om besøg af en frivillig besøgsven

Ældre Sagen - Besøgsvenner

Tilbud om besøg af en frivillig besøgsven

Ældre Sagen - Demensaflastere

Tilbud om at aflaste en pårørende til en dement

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube