I denne kategori finder du aktiviteter målrettet etniske minoriteter, indvandrere og flygtninge, f.eks. tilbud om fællesskaber, undervisning og rådgivning samt tilbud om mentorordninger og netværk.

Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk, DFUNK Hillerød

Ung-til-ung-gruppe, hvor unge flygtninge kan møde andre lokale unge og deltage i forskellige fritidsaktiviteter.

Dansk Serbisk Forening "TIMOK98"

Integration gennem samvær om fælles mad, billard, kortspil, venskabsbesøg, fodbold, kreativt arbejde og fest.

Dansk-Serbisk kultur- og sportsforening Millennium

Aktivitet: Integration Målgruppe: Etniske minoriteter

Grænseforeningen for Hillerød og omegn

Grænseforeningen prøver lokalt at virke for oplysning omkring det dansk-tyske grænseland, om arbejdet omkring en demokratisk valgt grænse i 1920, om mindretallene på begge sider af grænsen, og om støtte til bevarelse af det danske sprog i det danske mindretal syd for grænsen.

Grønnevang Kirke - Sprogcafé og samvær

Morgenmad og kristent fællesskab samt gudstjeneste med tolkning til farsi og engelsk.

Informations- og lektiecafé på Sprogcenteret

Café, hvor flygtninge bl.a. kan få hjælp til familiesammenføringsansøgninger, lektier m.m.

Sammen er vi Hillerød

Initiativ på Hillerød Bibliotek i samarbejde med Grundtvigs Højskole, herunder Café Hilleroden

Sprog- og netværkscafé

Hjælp til lektier, det danske sprog og papirer fra det offentlige. Åben café, der blandt andet henvender sig til flygtninge og indvandrere, der går på sprogskole eller anden uddannelse. Der tales dansk på alle niveauer. Alle interesserede er velkomne.

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube