Dansk Blindesamfund Nordsjælland

Vi er en forening af synshandicappede, der dels arbejder for at bedre medlemmernes dagligdag, dels skaber netværk

Dansk Folkehjælp Hillerød

Aktivitet: Oplysning, Besøgsvenner/aflastere, Rådgivning

Familierådgivningen

Har du/I også udfordringer i livet, som du/I har lyst til at dele med os?

Gørløse og Strø kirker

Kirke og tro. Folkekirkens mangfoldige tilbud.

Kærlighedshæren Hillerød

I Kærlighedshærens støttegruppemøde ønsker vi at skabe et trygt frirum for spejling og støtte i forhold til de tanker og følelser, man har i forbindelse med svære forældrerelationer. Vi ønsker at skabe et styrkende fællesskab for os, som ikke har et solidt fundament i vores forældre.

Landsforeningen for efterladte efter selvmord

En gåtur med samtale om at være efterladt efter et selvmord.

Landsforeningen for Marfan Syndrom

At yde personlig og faglig støtte til personer med Marfan Syndrom.

Netværket Broen

Netværket Broen er en åben trivselsgruppe, der tilbyder et (nyt) fællesskab for voksne over 18 år, som er i et recovery-forløb eller har afsluttet et behandlings- eller sygdomsforløb.

Røde Kors Hillerød - Besøgsvenner

Tilbud om besøg af en frivillig besøgsven

Røde Kors Hillerød - Nørklerne

Har du lyst til håndarbejde og samtidig gøre et stykke meningsfuldt arbejde, så deltag i Røde Kors’ nørklegruppe. Et rigtig godt udgangspunkt for at kunne bidrage til en fælles sag.

Røde Kors Hillerød - Patientstøtterne

På Hillerød Hospital er der aktivitetsledere og patientstøtter på fire afdelinger, som kan gøre det ud for at være den pårørende, der ikke er der. Kan vise rundt på hospitalet, samtale for at forkorte ventetiden, hjælpe med at få ringet op, hente et glas vand osv.

Røde Kors Hillerød - Samaritterne

Man kan uddanne sig til at være en meget god førstehjælper, der kan tage med på vagter ved sportsarrangementer, byfester, koncerter, Roskilde Festival, på "Bakken" m.m.

Røde Kors Hillerød - Vågetjenesten

Vågetjenesten har samarbejdsaftaler med fem af Hillerød Kommunes seks plejecentre, sundhedshuset på Milnersvej og Hillerød Sygepleje. Vi tilbyder at våge hele døgnet, men behovet ligger i de sene aftentimer og om natten. Vågernes vagter er på 4 timer.

Spastikerforeningen Nordsjælland

Formål:

  • At arbejde for optimale behandlingsmuligheder.
  • At hjælpe til oplæring, uddannelse, beskæftigelse og pleje.
  • At arbejde for en bedre offentlig omsorg.
  • At udbrede kendskabet til handicappet, dets opståen og følger.
  • At støtte videnskablig forskning og deltage i internationalt samarbejde.

Veterancafé Hillerød

Veterancafeen Hillerød har til formål at skabe et frirum og netværk for veteraner og pårørende.

Ældre Sagen - Besøgsvenner

Tilbud om besøg af en frivillig besøgsven

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube