I denne kategori finder du tilbud inden for miljø, natur og bæredygtighed, f.eks. fællesskaber om lokalmiljøer, økologi og bæredygtighed - herunder oplysning og aktiviteter.

Cyklistforbundet Hillerød

Cyklistforbundet Hillerød er en afdeling under Cyklistforbundet. Vi arbejder for gode forhold for cyklister i Hillerød kommune. Vi arrangerer også ca. 8 cykelture om året. Vi holder bestyrelsesmøder og generalforsamling i Frivilligcentret.

Danmarks Naturfredningsforening

Foreningens formål er at bevare og beskytte naturen.

Hillerød Klimanetværk

Hillerød Klimanetværk vil samle alle klima-kræfter i Hillerød. Vi vil sprede opmærksomhed og viden om, hvordan vi lokalt sikrer de nødvendige tiltag, så Hillerød bliver en reel del af løsningen og ikke en del af problemet. Vi håber at starte en klimabølge, hvor der skubbes til klimahandling i alle dele af lokalsamfundet. På alle arbejdspladser, virksomheder, institutioner, boligforeninger og sammenslutninger.

Hillerød Økofællesskab

Brugerbaseret økologisk indkøbsforening. Lokale avlere leverer økologiske grøntsager til fællesskabets adresse, hvorefter medlemmerne på skift mødes og pakker varer til de øvrige medlemmer.

Naturhistorisk Forening for Nordsjælland

Der arrangeres ture og foredrag alt sammen med naturen som omdrejningspunkt

Nordsjællands Delebiler

Medlemsstyret forening med det formål at fremme delebilisme. Foreningen indkøber, leaser og/eller lejer biler og eventuelt andre køretøjer og stiller dem til rådighed for medlemmerne. Ingen andre end medlemmerne og miljøet skal tjene på Nordsjællands Delebiler!

Nødebo Bæredygtigt!

Vision: Nødebo Bæredygtigt! vil skærpe bevidstheden om, at vi alle er nødt til at begrænse vores personlige klimaaftryk og bidrage til omstillingen til et mere bæredygtigt samfund.
Eksempler på aktiviteter:
Foredrag om cirkulær økonomi, om energirenovering af parcelhus, om affaldssortering, om vandafledning, om FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling.
Cykelture i Gribskov, indsamling og tilberedelse af spiselige urter, inspirationstur til haver og parcelhuse med bæredygtige løsninger, visning af filmen I MORGEN om omstillingsprojekter verden over.
Afholdt workshop om en fælles vision for et bæredygtigt Nødebo.
Udarbejdet forslag til intelligent vejbelysning i Nødebo. Forslag til renovering af Nødebo Kro.
Etablering af reparationsværksted og oprettelse af vegetarspiseklub.
Samarbejde med institutionerne i Nødebo og med Miljøteknologuddannelsen på Cphbusiness i Hillerød.

Æbletræernes Venner

At skabe interesse og udbrede viden om frugt

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Socialkompas
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender