I denne kategori finder du tilbud, som spænder bredere end de øvrige kategorier og som henvender sig til flere forskellige målgrupper.

Amnesty International Hillerød

Møder om relevante temaer omkring menneskerettigheder og krænkelse af disse, deltagelse i diverse kampagner, brevskrivning og oplysningskampagner

Indre udvikling – en vej til helbredelse/livsenergi

Åben selvhjælpsgruppe: Er der en anden vej til sundhed og tilfredshed i livet, som vi ikke ser? Vi er mennesker, der er kommet igennem, at livet har sparket til os. Vi har opdaget, at det at arbejde med sit indre har stor betydning for den fysiske krop og velbefindende i det hele taget.

Kærlighedshæren Hillerød

I Kærlighedshærens støttegruppemøde ønsker vi at skabe et trygt frirum for spejling og støtte i forhold til de tanker og følelser, man har i forbindelse med svære forældrerelationer. Vi ønsker at skabe et styrkende fællesskab for os, som ikke har et solidt fundament i vores forældre.

Lions Club Hillerød

Humanitær verdensomspændende organisation, som hjælper mennesker i nød lokalt, nationalt og internationalt.

Nordsjællands Delebiler

Medlemsstyret forening med det formål at fremme delebilisme. Foreningen indkøber, leaser og/eller lejer biler og eventuelt andre køretøjer og stiller dem til rådighed for medlemmerne. Ingen andre end medlemmerne og miljøet skal tjene på Nordsjællands Delebiler!

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube