I denne kategori finder du fællesskaber, selvhjælpsgrupper, caféer, væresteder og interesseorganisationer målrettet psykisk sårbare og pårørende.

ADHD-foreningen Nordsjælland

At skabe forståelse for og faktisk forbedring af forholdene for mennesker med ADHD og deres pårørende.

Angstforeningen selvhjælpsgruppe

Angstforeningen arbejder for at oplyse om og forebygge angstlidelser samt støtte og rådgive mennesker med angst og deres pårørende.

AutismeKlubben Hillerød

Klub for voksne diagnosticerede autister over 18 år.

Bedre Psykiatri - Hillerød, Allerød, Gribskov, Halsnæs

Bedre Psykiatri er en landsforening for pårørende. I lokalforeningen arrangerer vi foredrag og cafemøder, og vi tilbyder samtalegrupper for pårørende til psykisk syge.

Den Boligsociale Fond

Tilbud om rådgivning og sociale aktiviteter for psykisk sårbare.

Hillerød Udsatteråd

Udsatterådet er et råd under Hillerød Byråd, som skal være med til at skaffe viden om udsattes forhold i kommunen. Rådet skal være med til at påvirke og vidensdele med de politiske udvalg. Rådet kan tage selvstændige initiativer i forhold til at afholde møder og temadage. Rådet har p.t. fokus på boliger til udsatte, kommunikation borger og kommune, hjælp til pårørende, jobs til udsatte, indsatser i forhold til misbrug, selvmord og psykiske udfordringer.

Landsforeningen Autisme Kreds Nordsjælland

Generelt holder vi både bestyrelses- og medlemsmøder på Egedammen i Hillerød.

Landsforeningen for efterladte efter selvmord

En gåtur med samtale om at være efterladt efter et selvmord.

LAP Nordsjælland

LAP Nordsjælland (Landsorganisationen af nuværende og tidligere psykiatribrugere i Nordsjælland) samler folk med brugerinteresse indenfor psykiatrien.

Netværket Broen

Netværket Broen er en åben trivselsgruppe, der tilbyder et (nyt) fællesskab for voksne over 18 år, som er i et recovery-forløb eller har afsluttet et behandlings- eller sygdomsforløb.

SIND Hillerød/Allerød Lokalforening

Skabe forståelse og tolerance for sindslidende og deres pårørende. SIND arbejder for trivsel, forebyggelse og rehabilitering.

Veterancafé Hillerød

Veterancafeen Hillerød har til formål at skabe et frirum og netværk for veteraner og pårørende.

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube