Boblberg

Her kan du få fælles oplevelser, finde nye venskaber, dele dine interesser, lære noget nyt og meget mere.

Headspace

Gratis rådgivningstilbud til unge i alderen 12-25 år. Her er ingen problemer for store eller små, og du kan være fuldstændigt anonym, hvis du ønsker det.

Livsnettet

Livsnettet er en landsdækkende non-profit forening der bekæmper social ensomhed.

SIND Ungdom

SIND Ungdom guider og støtter psykisk unge psykisk sårbare til at tage aktivt del i civilsamfundet omkring dem, og således influere og inspirere andre unge til at stå frem og deltage i de samfundsmæssige processer.

Trollepunktet Hillerød

I Trollepunktet mødes unge, der ønsker et netværk med andre ligestillede.

UngTilUng

UngTilUng er for dig, der er klar til at gøre noget ved det, der fylder i din verden.

Værestedet i Hillerød

Værestedet - et anonymt og uvisiteret tilbud til voksne, som har psykiske eller sociale problemer.

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube