I denne kategori finder du netværk, fællesskaber og interesseorganisationer, der tilbyder f.eks. rådgivning og sociale aktiviteter indenfor sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Kategorien indeholder også aktiviteter og tilbud om aflastning og støtte til pårørende.

Alzheimerforeningen Hillerød

Foreningen har to faste aktiviteter - torsdagscafé og søndagstræf. Foreningen er også initivativtager eller deltager i enkeltstående arrangementer.

Alzheimerforeningen Hillerød - Gotvedgymnastik

På dette hold kan man som pårørende og efterlevende til mennesker med demens deltage i Gotvedgymnastik og efterfølgende nyde hyggeligt samvær og erfaringsudveksling over en kop kaffe/te.

Astma Allergi Nordsjælland

Vi er en patientforening, som favner hele Nordsjælland.

CC Hillerød

Cykeltræning på alle niveauer

Danmarks Lungeforening Åndehullet

Støtte hinanden i at leve med en kronisk sygdom.

Diabetesforeningen i Hillerød

Foreningen afholder cafemøder og andre arrangementer - ofte med oplæg fra læger eller andre fagfolk - og giver råd og vejledning om diabetes

Epilepsiforeningen Nordsjælland

En lokal afdeling af Epilepsiforeningen.

Gigtforeningen Nordsjælland

Gigtforeningen arrangerer bl.a. foredrag om gigt.

Hillerød GI Bordtennis 60+

Vi elsker bordtennis, og vi elsker, når vi kan få flere til at være med. Du behøver ikke være et stort bordtennis talent, det vigtigste er, at vi har det sjovt og hyggeligt sammen. Det sociale er vigtigt, og vi holder altid kaffepause sammen under træningen. Vi mødes en gang om ugen om formiddagen.

Hillerød Motionsvenner

En frivillig, selvorganiseret gruppe, der hjælper mindre mobile, ældre borgere med vedligeholdelsestræning i eget hjem i Hillerød. Hillerød Motionsvenner samarbejder med Hillerød Kommunes træningssektion, som blandt andet holder en årlig uddannelsesdag for motionsvennerne. Alle motionsvenner er frivillige, og det er gratis at træne med en motionsven.
Vi mødes 4 gange om året.

Hjerneskadeforeningen Lokalforening Nordsjælland

Foreningens formål er at arbejde for at forebygge - og bekæmpe følgerne af - erhvervede (dvs. ikke medfødte) hjerneskader samt at yde støtte til skadede og deres pårørende, ved at arbejde for at færre mennesker rammes af en hjerneskade, herunder at planlægge og gennemføre forebyggende aktiviteter, at skabe og opretholde kontakt mellem personer med erhvervet hjerneskade samt deres pårørende med henblik på gensidig støtte, at medvirke til at hjerneskaderamte og deres pårørende får fornøden psykologisk og social rådgivning og vejledning, at arbejde for at alle, der pådrager sig en hjerneskade, får optimal behandling og rehabilitering.

Hjerteforeningen Hillerød

Hjertecafeer - motion - blodtryksmålinger - diverse landsdækkende kampagner - synliggørelse.

Kræftens Bekæmpelse Lokalforeningen Hillerød

at medvirke ved gennemførelse af Kræftens Bekæmpelses politik i kræftrelaterede spørgsmål. At bidrage til kontakten til og samarbejdet med kommunen i kræftrelaterede spørgsmål.

Landsforeningen for Marfan Syndrom

At yde personlig og faglig støtte til personer med Marfan Syndrom.

Lungeforeningens KOL-træning

Vedligeholdende og styrkende træning af lungefunktion i kombination med styrkelse af knogler og muskler.

Nyreforeningen – Kreds Nordsjælland

Oplyse om nyresygdomme og støtte socialt og økonomisk.

Osteoporoseforeningen afd. Nordsjælland

At udbrede kendskabet til sygdommen, der også kaldes knogleskørhed og til forebyggelse heraf.

Røde Kors Hillerød - Patientstøtterne

På Hillerød Hospital er der aktivitetsledere og patientstøtter på fire afdelinger, som kan gøre det ud for at være den pårørende, der ikke er der. Kan vise rundt på hospitalet, samtale for at forkorte ventetiden, hjælpe med at få ringet op, hente et glas vand osv.

Røde Kors Hillerød - Samaritterne

Man kan uddanne sig til at være en meget god førstehjælper, der kan tage med på vagter ved sportsarrangementer, byfester, koncerter, Roskilde Festival, på "Bakken" m.m.

Røde Kors Hillerød - Vågetjenesten

Vågetjenesten har samarbejdsaftaler med fem af Hillerød Kommunes seks plejecentre, sundhedshuset på Milnersvej og Hillerød Sygepleje. Vi tilbyder at våge hele døgnet, men behovet ligger i de sene aftentimer og om natten. Vågernes vagter er på 4 timer.

SALTO

SALTO er et vaskeægte idealistisk iværksætterprojekt i Hillerød. Vores målsætning er klar: Vi vil være med til at skabe bæredygtige børnefamilier via viden og fællesskab.
SALTO er et hyggeligt og inspirerende fællesskab for børnefamilier. En kombination af:
-forskelige hold og aktiviteter for både gravide, barslende, småbørnsforældre og ikke mindst for alle de skønne babyer, tumlinge og lidt større børn
og
-en familievenlig café: SALTOs Køkken, som tilbyder lækker hjemmelavet mad, mos, kaffe/te og kage for hele familien. Cafeen har åbent for alle - alle hverdage 9:00-14:00.

Scleroseforeningens lokalafdeling Nordsjælland Øst

Vi laver arrangementer for scleroseramte og deres pårørende.

SIND Hillerød/Allerød Lokalforening

Skabe forståelse og tolerance for sindslidende og deres pårørende. SIND arbejder for trivsel, forebyggelse og rehabilitering.

Spastikerforeningen Nordsjælland

Formål:

  • At arbejde for optimale behandlingsmuligheder.
  • At hjælpe til oplæring, uddannelse, beskæftigelse og pleje.
  • At arbejde for en bedre offentlig omsorg.
  • At udbrede kendskabet til handicappet, dets opståen og følger.
  • At støtte videnskablig forskning og deltage i internationalt samarbejde.

Styrk din Krop

Vedligeholdelsestræning for 65+ for alle køn på hold. 2019 har vi 8 hold. Fordelt i Frivilligcenter Hillerød, Nødebo Kro, Skanselyet, Ålholmhjemmet, Føllegård Skævinge og Uvelse Fritidscenter.

Søndagstræf - demensnetværk Hillerød

Mødes for at hygge, snakke, synge eller opleve sammen med andre i samme situation

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube