Ældre Sagen - Demensaflastere

Beskrivelse

En demensaflaster er en person, der kan muntre en anden persons hverdag op, give hyggeligt samvær og tryghed. Ved at aflaste en pårørende til en dement kan man være med til give pårørende et åndehul, så de trygt kan forlade den dementramte. Ved at aflaste engang imellem er der mulighed for, at den pårørende f.eks. kan deltage i aktiviteter, gå en tur eller andet. Alle nye frivillige tilbydes et gratis kursus, hvor man lærer, hvordan man bedst kan aflaste den pårørende til en dement Tid og sted:Der aftales indbyrdes, hvornår og hvor tit man får besøg af en demensaflaste

Adresse

 

Kontaktperson

Bente Claudi

Telefonnr.

23 83 14 20

Foreningens/gruppens aktiviteter

Voksne med tid og overskud

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube