Grænseforeningen for Hillerød og omegn

Beskrivelse

Grænseforeningen prøver lokalt at virke for oplysning omkring det dansk-tyske grænseland, om arbejdet omkring en demokratisk valgt grænse i 1920, om mindretallene på begge sider af grænsen, og om støtte til bevarelse af det danske sprog i det danske mindretal syd for grænsen.

Foreningen søger desuden at finde interesserede i lokalområdet, der enten har lyst til at have et barn fra en af de 45 danske skoler syd for grænsen på en eller to ugers ophold i sommerferien for at styrke deres danske sprog, eller at have lyst til at udveksle eget barn i 4.-8. kl. en uge, således at et sydslesvigsk barn er her en uge og følger eget barn, og at eget barn derpå følger det sydslesvigske barn med til Sydslesvig en uge, hvor eget barn så følger med i den danske skole syd for grænsen.

Adresse

Foreningen dækker det meste af Nordsjælland, men har primært sine møder i Hillerød, ofte i Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12c, 3400 Hillerød.

Kontaktperson

Bent Kauffmann

Telefonnr.

48 25 25 11
Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube