Hjerneskadeforeningen Lokalforening Nordsjælland

Beskrivelse

Foreningens formål er at arbejde for at forebygge - og bekæmpe følgerne af - erhvervede (dvs. ikke medfødte) hjerneskader samt at yde støtte til skadede og deres pårørende, ved at arbejde for at færre mennesker rammes af en hjerneskade, herunder at planlægge og gennemføre forebyggende aktiviteter, at skabe og opretholde kontakt mellem personer med erhvervet hjerneskade samt deres pårørende med henblik på gensidig støtte, at medvirke til at hjerneskaderamte og deres pårørende får fornøden psykologisk og social rådgivning og vejledning, at arbejde for at alle, der pådrager sig en hjerneskade, får optimal behandling og rehabilitering.

Adresse

Foreningens/gruppens adresse eller angivelse af, hvor aktiviteterne foregår:
Forskellige steder i Nordsjælland primært i Frivillighedscenteret.
De fleste arrangementer afholdes i Frivilligcentret, Holtvej 8, Græsted

Kontaktperson

Lokalformand Lisbeth Holmgaard

Telefonnr.

23 46 96 97

Foreningens/gruppens aktiviteter

Lokalafdeling Nordsjælland ønsker via foredrag, kurser eller andre netværksskabende aktiviteter
at forebygge social isolation. Vi har erfaring for, at såvel hjerneskaderamte som deres familier har meget stor glæde af at mødes med ligestillede (mennesker som har forståelse for de problematikker man som ramt/pårørende oplever i hverdagen).

Adgang for handicappede

Ja.

Muligheder for frivilligt virke

Kontakt lokalformand Lisbeth Holmgaard, hvis du har interesse eller ideer til arbejdet med hjerneskaderamte og deres familier.

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube