Lokalforeningen til bekæmpelse af Cystisk Fibrose (CF)

Beskrivelse

Del af landsorganisation? Ja

Afdeling i kommunen? Ja

Adresse

Horsevænget 27 3400 Hillerød

Kontaktperson

Søren Kenneth Petersen

Telefonnr.

48 25 09 93
Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube