Trollepunktet Hillerød

Beskrivelse

I Trollepunktet mødes unge, der ønsker et netværk med andre ligestillede.

Formålet med Trollepunktet er at forebygge ensomhed og bryde isolation. Der er fokus på at være en del af et fællesskab, lave forskellige aktiviteter, og opleve et tilhørsforhold i trygge rammer.

Trollepunktet henvender sig til unge som er psykisk sårbare, eller på anden vis er i en udsat position.

Kontaktperson

Jeanne Clausen

Telefonnr.

72 32 67 10
Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube