Kom godt i gang som frivillig

Når du har overvejet, hvilken type frivilligt arbejde, du har lyst til at udføre, og hvor meget tid, du kan afse, kan du kontakte den organisation, du er interesseret i. Tag en personlig samtale inden du starter, og find ud af, hvad det frivillige arbejde består i. Sørg for, at I har samme forventninger til fx tidsramme, opgaver og mængde af sparring.

Fra Frivilligcenter Hillerøds side kan vi støtte dig i at blive klar over, hvad det er, du gerne vil tilbyde som frivillig, og vi kan give dig tips til at komme godt i gang. Kontakt os på: info@frivilligcenter-hillerod.dk eller tlf. 2750 8037.

10 gode råd til at komme godt ind i det frivillige arbejde

Her kan du få idéer til at komme godt i gang som frivillig. Når vi skriver ’forening’, skal det læses som din egen frivillige sammenhæng, fx projektet, selvhjælpsgruppen eller organisationen.

1.Søg viden om foreningen

på forhånd på hjemmeside eller i samtale med andre frivillige eller ledere. Kan du grundlæggende se dig selv være en del af foreningens formål og arbejde?

2.Få et klar billede af foreningens forventninger til dig

Det gør arbejdet mere tilfredsstillende at vide, at det, man gør, er ’godt nok’ – og det gør det muligt at klappe sig selv på skulderen, når opgaven er udført! Det er også oplagt at se nærmere på foreningens værdier og retningslinjer og at spørge ind til, hvilken betydning de har i praksis.

3.Overvej, og sæt ord på dine egne forventninger

til foreningen og din leder eller kontaktperson. Hvis du ved, at det er vigtigt for dig at være en del af et fællesskab, hvor man arbejder tæt sammen og sparer meget med hinanden, er det godt at sætte ord på det. Så kan din kontaktperson fortælle dig, i hvilket omfang vedkommende regner med, at ønsket kan blive opfyldt. Og måske vil han eller hun blive mere opmærksom på denne side af foreningen.

4.Vær realistisk

Det er en god idé at begynde stille og roligt. Som frivillig er det let at tage munden for fuld. Der er jo så meget meningsfuldt arbejde at gøre! Men hvis du vil undgå at brænde ud eller at gøre andre frivillige frustrerede over, at du ikke får gjort, hvad du lover, kan det være godt at sætte dig ned og gennemtænke: Hvor meget tid vil du investere i det frivillige arbejde i den kommende tid? Hvor mange opgaver kan du stå med uden at blive ufokuseret eller (for) presset i arbejdet?

5.Der findes ingen dumme spørgsmål

Det er bedre at spørge end at være usikker eller at gætte sig til, hvordan man skal gøre tingene. Det kan være svært at huske, hvad man skal fortælle nye frivillige, når man selv har været i foreningen i mange år.

6.Sæt ord på dine kompetencer og idéer

Er der erfaringer, evner eller idéer, du har lyst til at byde ind med? Andre kan ikke nødvendigvis læse dem i din pande. Du har også selv ansvaret for at sige, hvad du godt kan lide at arbejde med, hvilke udfordringer du søger, og hvilke erfaringer, det kunne være relevant at trække på.

7.Hav en positiv, lærende indstilling

Forvent, at der er noget, du kan lære af de mennesker, du samarbejder med.Hvis du viser tillid til det gode arbejde, der bliver gjort, og spørger ind til arbejdet og de gode erfaringer på stedet, vil det vække tillid til dig, så du også lettere vil kunne komme frem med forslag til ændringer og nye tilgange.

8.Skriv dine første indtryk og idéer ned

- hvad du undrer dig over ved foreningen, og hvilke idéer du umiddelbart får til nye initiativer og måder at gøre ting på. Det er utroligt, hvor hurtigt man kan glemme den slags. Det er perspektiver, der er guld værd på et senere tidspunkt, hvor du kender foreningen bedre og måske er med til at udvikle foreningens profil, traditioner, fokusområder etc.

9.Tænk over, hvordan den næste nye kan komme endnu lettere ind

Skriv ned, hvad du ville ønske, nogen havde tænkt på at sige eller gøre, da du kom ind i foreningen. Det, du oplever, er læring på godt og ondt i forhold til at tage imod de næste frivillige.

10.Vær dig selv

Hvis du forsøger at efterligne andre og ’gå i et med tapetet’, mister både du og foreningen noget, nemlig det særlige, du kan bidrage med. Turd at sige din mening, men gør det konstruktivt, fx ved at pege på, hvilke muligheder der ligger i at gøre noget bestemt, snarere end hvad der er galt med det, der allerede foregår. Samtidig er det vigtigt at forventningsafstemme og være bevidst om fælles værdier og retningslinjer.