• Hjem
  • Foreningsvejviser

Foreningsvejviseren
- din vej til socialt engagement, hjælp og fællesskaber

Med Foreningsvejviseren ønsker vi at gøre det lettere at finde frivillige sociale foreninger, grupper og fællesskaber, hvor du kan finde et netværk med ligesindede eller hjælp, hvis du er ensom, rammes af sygdom eller handicap.

Foreningsvejviseren kan også anvendes af pårørende, foreninger eller kommunalt ansatte og andre fagfolk til at hjælpe borgere med at finde vej til frivillige sociale tilbud og fællesskaber.

Endelig kan du bruge den som inspiration til, hvor du kan engagere dig som frivillig.

Foreningsvejviseren opdateres løbende. Henvendelse om optagelse og opdatering af oplysninger i vejviseren kan rettes til Frivilligcenter Hillerød: epost@frivilligcenter-hillerod.dk

Boligsocialt arbejde (2)

Rådgivning og sociale aktiviteter inden for det boligsociale arbejde

Børn, familie & forældre (26)

Tilbud om støtte, selvhjælpsgrupper og sociale aktiviteter målrettet børn, familier og forældre

Genbrugsbutikker (6)

Tilbud om køb og salg af brugt tøj og genstande

Handicap (22)

Tilbud målrettet mennesker med handicap

Integration og etniske minoriteter (8)

Integrationstilbud og tilbud for etniske minoriteter

Kirke og tro (7)

Kirkelige, religiøse og interkulturelle tilbud

Kultur og kreativitet (24)

Kulturelle og kreative tilbud og aktiviteter

Kvinder (7)

Tilbud målrettet kvinder

Medmenneskelig omsorg (16)

Miljø, natur og bæredygtighed (8)

Tilbud inden for miljø, natur og bæredygtighed

Misbrug & afhængighed (8)

Tilbud til mennesker, der ønsker at komme ud af misbrug og afhængighed

Motion (15)

Mænd (5)

Psykisk sårbarhed (12)

Tilbud målrettet psykisk sårbare og pårørende

Rådgivning (15)

Tilbud om rådgivning

Sundhedsfremme og sygdom (26)

Tilbud inden for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

Unge (19)

Tilbud om væresteder, klubber, selvhjælpsgrupper, fællesskaber og samvær målrettet unge.

Unge psykisk sårbare (25)

Tilbud til unge psykisk sårbare

Ældre (55)

Øvrige (5)

Foreninger og grupper, som ikke umiddelbart passer ind under de øvrige kategorier.
Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube