’Kom med!’ - fællesskaber og bevægelse for ældre

KomMed jpg

’Kom med!’ er en indsats, hvor Hillerød Kommune, Frivilligcenter Hillerød og lokale frivillige og foreninger samarbejder om at støtte flere ældre i Hillerød til at deltage i sociale og aktive fællesskaber.

Kom med!'s målgruppe er ældre borgere (+60) i Hillerød Kommune, der oplever sårbarhed, ensomhed, social isolation eller på anden vis står uden for fællesskaber. For at nå målgruppen er projektets indsatsområder også henvendt frivillige, foreninger og kommunalt sundhedspersonale, der på forskellig vis er i kontakt med målgruppen. Kommunale medarbejdere og frivillige spiller nemlig en central rolle i forhold til at kunne motivere til, at ensomhed og inaktivitet afhjælpes og forebygges blandt ældre borgere i Hillerød.

Ensomhed forringer livskvalitet og har både fysiske og psykiske konsekvenser heriblandt:

• Ældre, der oplever ensomhed, vurderer deres helbred som dårligere og bruger sundhedsvæsenet mere
• Ældre, der oplever ensomhed, modtager i højere grad hjemmepleje
• Ensomhed har ligeså stærk indflydelse på dødeligheden som andre risikofaktorer som rygning, alkoholindtag, fysisk inaktivitet og overvægt
• Knap 5000 danskere over 65 år dør hvert år uden familie eller venner omkring sig

Første (projekt)fase af 'Kom med!' blev finansieret af Ældrepuljen gennem Hillerød Kommune og foregik fra foråret 2014 til sommeren 2016. Herefter overgik 'Kom med!' til drift - finansieret af Værdighedspuljen.

Har du spørgsmål eller vil vide mere, så kontakt Frivilligcenter Hillerød: kommed@frivilligcenter-hillerod.dk

Her kan du få mere information om fysiske aktiviteter og tilbud for ældre i Hillerød:

Kom med! folderen - et overblik over motions- og træningstilbud for ældre i Hillerød

Hold hjernen frisk med naturtræning

I den Sociale Vejviser kan du få mere information om andre tilbud for ældre i Hillerød:

Social Vejviser - aktiviteter for ældre

Tilbud til pårørende

Er du pårørende til en alvorligt syg? Klik her for at læse Hillerød Kommunes folder med tilbud til pårørende

FrivilligBørsen 2018
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Find Et Frivilligjob Job