Velafholdt generalforsamling 2018

gfsammansatFrivilligcenter Hillerød holdt sin årlige generalforsamling torsdag den 22. marts i Kedelhuset, hvor 30 af frivilligcentrets 117 medlemsforeninger deltog.

I sin beretning beskrev formand Petrer Andersen 2017 som et godt år for frivilligcentret. Et år hvor der igen har været gode rammer for, at vi sammen har kunnet bidraget til at skabe et levende hus i udvikling. Et hus, hvor den medvind den frivillige indsats er inde i, kan blæse uden modstand. Hele beretningen kan læses i referatet fra generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslog en ændring af vedtægterne, der som noget nyt gør det muligt for bestyrelsen at udpege op til to bestyrelsesmedlemmer uden for frivilligcentrets medlemskreds, for derved at have en mere bredt sammensat bestyrelse, der afspejler lokalsamfundet. Forslaget blev vedtaget, og bestyrelsen brugte sin nyerhvervede ret og udpegede Charlotte Holmer Kaufmanas, der er vicedirektør i Karisefonden. Lars Elbrandt (Røde Kors) blev nyvalgt til bestyrelsen sammen med Leyla Lavrsen (Hillerød Kvindekrisecenter), der siden sidste generalforsamling har været suppleant.

 

Frivilligcentrets årsskrift for 2017 blev præsenteret i elektronisk form og kan læses her.

Regnskabet viste en omsætning på i alt kr. 1.513.155 og et underskud på 73.380 kr.

Forud for generalforsamlingen var der inviteret til medlemsmøde med fokus på rekruttering og fastholdelse af nye frivillige og medlemmer. I den forbindelse talte vi bl.a. om: Hvem er ”de frivillige”, hvad motiverer, hvordan rekrutterer man dem og hvordan skaber man en foreningskultur, der  giver plads til at flere forskellige medborgere bliver en aktiv del af fællesskaberne i Hillerød Kommune.

 

FrivilligBørsen 2018
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Find Et Frivilligjob Job