Aktivitetsvenner

Aktivitetsvenner er et tilbud til hjemmeboende personer med demens, der har lyst til et aktivt liv. En aktivitetsven er en frivillig, der laver aktiviteter sammen med en person, der har demens. Med en aktivitetsven har personer med demens mulighed for at fortsætte deres sædvanlige aktiviteter.

Den frivillige aktivitetsven bliver matchet med en person med demens på basis af fælles interesser. De laver noget sammen, som de begge kan lide at lave. Målet er, at det skal være til glæde for begge parter.

Baggrund
Aktivitetsvenner i Hillerød Kommune er etableret i et samarbejde mellem Frivilligcenter Hillerød, Hillerød Kommune og Alzheimerforeningen Hillerød som en del af Demensvenligt Nordsjælland.

Aktivitetsvenner bygger på en værdi om, at aktiv deltagelse i fællesskaber og hjælp til selvhjælp skaber livskvalitet og trivsel for det enkelte menneske - og for dem, der er med i fællesskabet.

Vil du have en aktivitetsven?
Kontakt Frivilligcenter Hillerød, hvis du - eller din pårørende - gerne vil have en aktivitetsven. Når du kontakter os, vil vi gerne høre noget om dig, dine interesser og dine behov.

Efter du er blevet matchet med en frivillig aktivitetsven, laver I indbyrdes aftaler om, hvad I vil lave og hvor ofte, I vil mødes.

Vil du være frivillig aktivitetsven?
Kontakt Frivilligcenter Hillerød, hvis du vil være frivillig aktivitetsven og hjælpe en person med demens til at fortsætte et aktivt liv ved at lave aktivieter sammen.

Inden du bliver matchet med en person med demens, inviteres du til en samtale, dels for at afdække dine interesser og dels for at tale om dine muligheder og ønsker for dit frivillige engagement. 

Du vil desuden blive tilbudt et kursus, så du bliver klædt på til at kunne indgå trygt i en relation til en person med demens, samt løbende opføgning og støtte.

Kontakt

 Projektleder i frivilligcentret, Thilde S. Hansen, på mail tsh@frivilligcenter-hillerod.dk eller tlf.nr. 4824 1907 / 2257 6698

FrivilligBørsen 2018
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Find Et Frivilligjob Job