Kommune

Inspiratrionsseminar1

Når kommunen og de frivillige foreninger går sammen for i fællesskab at løse de udfordringer, som borgerne står med, kan det medvirke til kvalitetsudvikling og nytænkning - til gavn for brugerne. Erfaringer viser, det kræver ressourcer at starte et samarbejde og at vedligeholde det. For selv om kommuner og foreninger ofte retter deres indsats mod de samme borgere, har de forskellige perspektiver, præmisser, arbejdsmetoder og værdier for indsatsen.

Partnerskaber og formelle aftaler kan være en god model for begge parter, hvis man ønsker at udvikle et samarbejde eller gøre et samarbejde permanent.

Som frivilligcenter kan vi give sparring i den indledende fase, hvor I bygger et samarbejde op, såvel som i forhold til samarbejder, der allerede eksisterer, og som I gerne vil udvikle. Vi kan også facilitere fælles møder, hvis I skal mødes for første gang.

Der er mange områder, hvor det giver mening at arbejde sammen på tværs af kommune og foreningsliv:

  • Kendskab til hinandens tilbud, så borgere kan henvises på tværs af kommune og foreninger
  • Kommunale medarbejdere uddanner frivillige
  • Kommunale medarbejdere peger på et behov, som en forening skabe en aktivitet for at møde
  • En forening tilbyder aktiviteter, besøg etc. til beboere på en kommunal institution
  • Tværgående projekter forankret i frivilligcentret, hvor kommunale institutioner og foreninger løbende bidrager med viden, lokaler, rekruttering og ekspertise

 

 

 

 

 

 

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Socialkompas
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender