Det kan vi tilbyde kommunale institutioner

Vi mødes gerne med kommunale institutioner og hjælper jer i gang med samarbejdet med frivillige.
Et møde, et foredrag eller et konsulentforløb vil blive tilpasset jeres situation. Oplagte temaer kan være:

1. Samarbejde med en forening

 • Hvad er jeres motivation, og hvad vil I opnå?
 • Hvornår er samarbejdet en succes?
 • Hvad vil I samarbejde om?
 • Hvordan hænger samarbejdet sammen med målsætninger og værdier?
 • Hvordan organiserer og plejer I samarbejdet?
 • Bør I udarbejde en samarbejdsaftale?
 • Hvordan vil I evaluere samarbejdet?


2. Inddragelse og organisering af frivillige

 • Hvilke opgaver kan frivillige varetage?
 • Hvilke krav kan I stille til frivillige?
 • Hvordan sikrer I en god introduktion, og hvordan fastholder I de frivillige?
 • Hvordan motiverer og passer I på de frivillige?
 • Hvordan fordeler I ansvar og opgaver?
 • Hvordan skal I organisere de frivillige?
 • Hvem refererer til hvem?
 • Skal I have en frivilligpolitik?

3. Frivillige på arbejdspladsen for første gang

Vi kan også holde et foredrag eller en workshop for jeres medarbejdere, som sætter fokus på de spørgsmål,
mange ansatte har, når de skal forholde sig til at have frivillige på arbejdspladsen for første gang:

 • Kommer de frivillige for at overtage mit job?
 • Hvordan kan man have frivillige på en institution, som ikke er uddannede inden for feltet?
  Hvordan trækker man grænsen for opgaver i praksis?
 • Hvordan kan man som ansat relatere til de frivillige?
 • Forventer de frivillige at blive en del af vores fællesskab?

Vi har desværre ikke mulighed for at give egentlig sparringsforløb uden beregning. Men kontakt os gerne
og få en uformel snak om, hvordan vi kan støtte jer.