Frivilligcentrets rolle

Inspiratrionsseminar2I Frivilligcenter Hillerød har vi arbejdet for at fremme et godt samarbejde mellem kommune, frivillige og
foreninger på en række forskellige måder:

  • Afholdelse af dialogmøde i samarbejde med Hillerød Kommune, hvor 80 kommunalansatte og foreningsrepræsentanter mødtes for at høre oplæg om samarbejde i praksis og blev sat til at netværke på kryds og tværs
  • Medfacilitering af møde, hvor institutionsledere mødes for at udvikle fælles tiltag i forhold til at inddrage lokalsamfundet i brugernes liv og hverdag
  • Oplæg på Hillerød Bibliotek om inddragelse af frivillige og igangsættelse af nye tiltag båret af frivillige
  • Uformelle møder med institutionsledere og -frivillige om, hvordan de frivillige kan organisere sig, og hvordan man kan rekruttere flere frivillige
  • Organisering af møder, hvor kommunalansatte udpeger behov for frivillige indsatser i forhold til en bestemt gruppe borgere, frivillige og foreningsrepræsentanter er med til at udvikle nye tiltag i forhold til målgruppen, og kommunalansatte kan rekruttere brugere til projektet
  • Organisering af det nye projekt Motionsvenner for psykisk sårbare, hvor psykisk sårbares foreninger, kommunalansatte fra institutioner for psykisk sårbare, udefrakommende eksperter og frivillige i Hillerød bidrager til at udvikle og kvalificere konceptet, rekruttere brugere og frivillige, lægge fysiske rammer til aktiviteter og uddanne frivillige
FrivilligBørsen 2018
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Find Et Frivilligjob Job