Frivilligcentrets rolle

Inspiratrionsseminar2I Frivilligcenter Hillerød har vi arbejdet for at fremme et godt samarbejde mellem kommune, frivillige og
foreninger på en række forskellige måder:

  • Afholdelse af dialogmøde i samarbejde med Hillerød Kommune, hvor 80 kommunalansatte og foreningsrepræsentanter mødtes for at høre oplæg om samarbejde i praksis og blev sat til at netværke på kryds og tværs
  • Medfacilitering af møde, hvor institutionsledere mødes for at udvikle fælles tiltag i forhold til at inddrage lokalsamfundet i brugernes liv og hverdag
  • Oplæg på Hillerød Bibliotek om inddragelse af frivillige og igangsættelse af nye tiltag båret af frivillige
  • Uformelle møder med institutionsledere og -frivillige om, hvordan de frivillige kan organisere sig, og hvordan man kan rekruttere flere frivillige
  • Organisering af møder, hvor kommunalansatte udpeger behov for frivillige indsatser i forhold til en bestemt gruppe borgere, frivillige og foreningsrepræsentanter er med til at udvikle nye tiltag i forhold til målgruppen, og kommunalansatte kan rekruttere brugere til projektet
  • Organisering af det nye projekt Motionsvenner for psykisk sårbare, hvor psykisk sårbares foreninger, kommunalansatte fra institutioner for psykisk sårbare, udefrakommende eksperter og frivillige i Hillerød bidrager til at udvikle og kvalificere konceptet, rekruttere brugere og frivillige, lægge fysiske rammer til aktiviteter og uddanne frivillige