Samarbejdsprojekt med fokus på kapacitetsudvikling af etniske minoritetsforeninger

etnisk minmoritetFrivilligcenter Hillerød har indgået et samarbejde med Hillerød Kommune og Frivillignet, en del af Dansk Flygtningehjælp, om en indsats, der skal bidrage til at kapacitetsudvikle etniske minoritetsforeninger i Hillerød, som ønsker at indgå i et samarbejdeover de næste 15 mdr. Projektet går under benævnelsen KEM-projektet (Kapacitetsudvikling af etniske minoritetsforeninger).

Hillerød Kommune er en af fem kommuner, der har fået tilbuddet og sagt ja til samarbejdet. Det betyder, at man i Hillerød Kommune vil støtte og bidrage til projektet og samarbejdet for at styrke kendskabet og relationen til de etniske minoritetsforeninger i kommunen – og på længere sigt skabe et endnu bedre og mere ligeværdigt grundlag for at samarbejde til glæde for børn og voksne i lokalsamfundet.

Forud for projektstart blev der afholdt et infomøde (se invitationen her), som blev sendt bredt ud til alle de foreninger, vi kender i kommunen, hvor hovedparten af de aktive har en etnisk minoritetsbaggrund .

Projektet består af en række workshop og netværksmøder, hvor der introduceres, deles og reflekteres over tilgange og redskaber i foreningsarbejdet – den første workshop blev holdt  26. november.

Forud for opstarten – eller på infomødet - laver de medvirkende foreninger et ”sundheds- og ressourcetjek af deres forening” for at se på, hvor de i dag står i forhold til områder som ledelse, deltagelse, klarhed om formål m.v..

Det lille sundhedstjek giver dels retning for hvor man som forening vil prioritere sin indsats dels en mulighed for at se, hvordan man oplever, at man som forening har udviklet sig i projektperioden.

Vil du være med?

Man kan som forening eller gruppe fortsat nå at være med i forløbet. Det er gratis at deltage – det kræver blot, at man har lyst til at arbejde med sin forening og at i deltager 2-3 personer fra jeres forening/gruppe.

Kontakt: Faisal Majeed Khiljee projektleder, Frivillignet: faisal.khiljee@drc.dk alternativt kontakt centerleder Anette Nielsen på info@frivilligcenter-hillerod.dk.

Følgende foreninger har sagt ja til at deltage:

AC-Hillerød

Dansk-kurdisk venskabsforening

Ascent (under opstart i Hillerød)

Al Falojua

Integrationsgruppen

Dansk-kurdisk kultur- og ungdomsforening

FrivilligBørsen 2018
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Find Et Frivilligjob Job