Om os

Fch blaaSom interesseorganisation understøtter og repræsenterer Frivilligcenter Hillerød de lokale frivillige sociale foreninger. Frivilligcentret fungerer som et naturligt bindeled medlemsforeningerne imellem samt mellem foreningslivet og kommunen og mellem foreninger og borgere, der enten ønsker at arbejde frivilligt eller at gøre brug af foreningernes tilbud om støtte og aktiviteter. Samtidig arbejder vi aktivt for at støtte udviklingen af det frivillige sociale arbejde, og vi er agtpågivende over for, hvordan frivilligheden udvikler sig - alt sammen med solid lokal forankring.

Frivilligcentrets tilbud til foreningerne inkluderer bl.a.

 • Praktisk hjælp – med lokalebooking og organisering
 • Faglig sparring og netværksdannelse
 • Kurser og seminarer
 • Synlighed – i form af presseomtale, udarbejdelse af foldere og opslag
 • Hjælp til start af nye projekter
 • Vidensbank
 • Rekruttering af nye frivillige

Frivilligcentrets tilbud til kommunens borgere inkluderer bl.a.

 • Hjælp til at finde eller skabe relevante tilbud
 • Kontakt til relevante foreninger
 • Afholdelse af inspirerende arrangementer, der bidrager til udviklingen af det sociale og kulturelle liv i kommunen
 • Mulighed for at deltage i selvhjælpsgrupper
 • Mulighed for at arbejde frivilligt og aktivt indgå i frivilligcentrets udvikling

 

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube