Bliv medlem

Som medlemmer optages frivilligt baserede foreninger, organisationer og selvorganiserede grupper med aktiviteter i Hillerød Kommune, som kan tilslutte sig frivilligcentrets vedtægter.  Alle kan optages som støttemedlemmer, f.eks. enkeltpersoner, foreninger og virksomheder. Frivilligcenter Hillerød har derfor to former for medlemskab:

  • Gruppe-/foreningsmedlemskab – kontingent pr år er kr. 250,-
  • Støttemedlemskab: kontingent pr år er kr. 50,-

Gruppe/foreningsmedlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Støttemedlemmer har taleret, men ikke stemmeret.

Betaling kan ske ved indbetaling i Danske Bank til reg.nr.: 3543 - kontonummer: 109 989 64.
På overførslen opgives foreningens/gruppens navn (ingen forkortelser) samt kontaktoplysninger på en repræsentant – det samme gælder for støttemedlemmer.

Medlemskaberne følger kalenderåret. Man er også velkommen til at betale kontant i frivilligcentret.

Foreninger/grupper som ønsker medlemskab skal udfylde et indmeldelsesskema med alle kontaktoplysninger og aflevere det til frivilligcentret.  Alle nye medlemmer af Frivilligcenter Hillerød, bliver inviteret til en snak om, hvem i er, hvad medlemskabet indebærer samt gensidige forventninger og muligheder. FcH er mere end et lokalefællesskab der bl.a. indbefatter et netværk af samarbejdspartnere lokalt, der består af forskellige foreninger, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kommunale kontakter. Ud over netværket, kan I som medlem få sparring og støtte ifm.  rekruttering af frivillige, projektudvikling og synliggørelse af jeres forening/gruppe. Vi samler vores medlemmer i netværk og tager initiativ til samarbejdsprojekter og fælles events. Desuden samler og distribuerer vi et mdr. program og nyhedsbreve, som jeres forening også kan eksponeres igennem.

Sociale foreninger og grupper skal desuden udfylde et oplysningsskema til brug i vores Foreningsvejviser, der findes på vores hjemmeside.

Medlemmer modtager blandt andet det månedlige programoversigt over aktiviteter i frivilligcenteret, nyhedsbreve, tilbud om kurser, foredrag, netværksmøder og andre arrangementer m.v.