Bliv medlem

Frivilligcenter Hillerød har to former for medlemskab:

  • Gruppe-/foreningsmedlemskab
  • Støttemedlemskab

Gruppe/foreningsmedlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Støttemedlemmer har taleret,
men ikke stemmeret.

Kontingent for grupper/foreninger: Kr. 250.

Kontingent for støttemedlemskab: Kr. 50.

Betaling kan ske ved indbetaling i Danske Bank til reg.nr.: 3543 - kontonummer: 109 989 64.
På overførslen opgives foreningens/gruppens navn (ingen forkortelser).

En ny en forening/gruppe skal udfylde et indmeldelsesskema med alle kontaktoplysninger
og aflevere det til frivilligcentret.

Sociale foreninger og grupper skal desuden udfylde et oplysningsskema til brug i den
Sociale Vejviser.

Støttemedlemmer skal opgive navn og e-mail adresse.

Medlemskaberne følger kalenderåret. Man er også velkommen til at betale kontant i frivilligcentret.

Medlemmer modtager automatisk blandt andet nyhedsbrev og tilbud om kurser, foredrag,
netværksmøder og andre arrangementer m.v.