Det frivillige Danmark

De frivillige sociale foreninger arbejder inden for det sociale og sundhedsmæssige område, og de sigter mod at forbedre velfærden eller livskvaliteten for enkeltindivider eller grupper. Foreningerne bygger selvsagt store dele af deres arbejde på frivillig arbejdskraft, men der er også mange lønnede ansatte i frivillige sociale foreninger.

Inden for det sidste årti har interessen for de frivillige sociale foreninger som vigtige aktører og fornyere af velfærdssamfundet været stigende. Det er en udbredt opfattelse, at de frivillige foreninger har særlige kvaliteter og muligheder, som kan være en alternativ indsats og et selvstændigt supplement til den offentlige velfærd, og som kan bidrage med en positiv værdi for de borgere, som befinder sig i en sårbar situation og har brug for en ekstra håndsrækning.

Værdien af det frivillige arbejde kan da heller ikke fremhæves nok. Hvis de mange frivillige ikke tog et medansvar og gjorde en ekstra indsats i vores foreningsliv, ville der stort set ikke eksistere idrætsklubber, kulturelle institutioner, spejderbevægelse eller nogen af de mange andre fritidsaktiviteter til børn og voksne. Og den store hjælp og støtte til sårbare og udsatte borgere i de sociale foreninger ville være et uoverskueligt tab for den enkelte og samfundet som helhed.

Tal fra en stor undersøgelse i 2004 viser, at ca. 1/3 af den danske befolkning udførte frivilligt arbejde, og at værdien af den frivillige indsats løber op i ca. 135 milliarder kroner – eller godt 9 % af BNP. På det social- og sundhedsområde var det ca. 6 %. Ifølge senere undersøgelser skulle tallet være stigende.  

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også finde mange informationer om det frivillige Danmark på www.frivillighed.dk.

God læselyst!