HusUdvalget i Frivilligcenter Hillerød

HusUdvalget i frivilligcentret består af en håndfuld repræsentanter fra medlemsforeningerne, sekretariatet, engagerede brugere af huset og centerlederen, som mødes om og arbejder for husets udvikling.

HusUdvalgets interesseområder og beføjelser:
 • HusUdvalget er et forum uden beslutningskompetence, der drøfter og koordinerer forhold og emner af fælles interesse for medlemmer og brugere af FcH.
 • Udvalget skal sikre at planer og beslutninger om huset drøftes, kvalificeres, evalueres og bidrager til at dette formidles til alle husets brugere
 • Udvalget sikrer involvering og deltagelse af FcH’s medlemmer og brugere – herunder sikre en god kultur og praksis i brugen af huset
 • HusUdvalget drøfter forhold som vedligeholdelse og indretning såvel som på sigt ombygninger.
 • Husudvalget kan i samarbejde med sekretariatet tage initiativ til/foreslå at afholde fælles arbejdsdage og arrangementer ift. huset (rengøring/malerarbejde/m.v.)

HusUdvalget mødes minimum 4 gange om året. Der kan indkaldes til ekstraordinære møder.

Der bliver informeret om HusUdvalgets arbejde på medlemsmøder og i frivilligcentrets nyhedsbreve.

HusUdvalgets medlemmer:

Medlemmerne af HusUdvalget udpeges ad hoc og når nogen viser interesse for at være med. Vil du deltage i HusUdvalget og arbejdet for husets ve og vel, bedes du kontakte centerleder Anette Nielsen: an@frivilligcenter-hillerod.dk

 • Hans E. Jacobsen, Hillerød Skakklub
 • Bent Kauffmann, Røde Kors Hillerød
 • Knud Jensen, Ældre Sagen Hillerød
 • Eva Christensen, DRC Dansk Flygtningehjælps Familiecafé
 • Susanne Fris, Hjerteforeningen Hillerød
 • En repræsentant for frivilligcentrets sekretariat
 • Anette Nielsen, Centerleder, Frivilligcenter Hillerød

HusUdvalget blev nedsat den 21.6.2023