Hvem er vi?

hvem er vi 2019

Frivilligcenter Hillerød er et væksthus for frivilligt socialt engagement. Vi holder til i et hus, der summer af lokalt socialt engagement og foreningsliv. Mange foreninger og grupper holder deres møder og aktiviteter her, andre kommer forbi for at bruge de praktiske faciliteter eller at planlægge samarbejde med frivilligcentret.

Der kommer også løbende folk forbi for at høre, hvilke sociale tilbud, der findes, hvor man kan blive frivillig, eller hvordan man kan finde samarbejdspartnere til en god idé.

Frivilligcentret er en forening af foreninger og et sekretariat af ansatte og frivillige, der arbejder for at frivilligcentret fortsat og på stadig nye måder kan rumme, servicere og give sparring til sociale foreninger og grupper i og omkring Hillerød.

Frivilligcenter Hillerød ligger tæt på centrum i Hillerød som del af området Kulturaksen, der også omfatter Hillerød Bibliotek, Klaverfabrikken, Hillerød Bymuseum og Støberihallen.

Du kan se Frivilligcenter Hillerøds vedtægter her.

Frivilligcentret som repræsentant for det sociale foreningsliv

Som interesseorganisation understøtter og repræsenterer Frivilligcenter Hillerød de lokale frivillige sociale foreninger. Frivilligcentret fungerer som et naturligt bindeled medlemsforeningerne imellem samt mellem foreningslivet og kommunen og mellem foreninger og borgere, der enten ønsker at arbejde frivilligt eller at gøre brug af foreningernes tilbud om støtte og aktiviteter. Samtidig arbejder vi aktivt for at støtte udviklingen af det frivillige sociale arbejde, og vi er agtpågivende over for, hvordan frivilligheden udvikler sig - alt sammen med solid lokal forankring.

Frivilligcentrets tilbud til foreningerne inkluderer bl.a.

 • Praktisk hjælp – med lokalebooking og organisering
 • Faglig sparring og netværksdannelse
 • Kurser og seminarer
 • Synlighed – i form af presseomtale, udarbejdelse af foldere og opslag
 • Hjælp til start af nye projekter
 • Vidensbank
 • Rekruttering af nye frivillige

Frivilligcentrets tilbud til kommunens borgere inkluderer bl.a.

 • Hjælp til at finde eller skabe relevante tilbud
 • Kontakt til relevante foreninger
 • Afholdelse af inspirerende arrangementer, der bidrager til udviklingen af det sociale og kulturelle liv i kommunen
 • Mulighed for at deltage i selvhjælpsgrupper
 • Mulighed for at arbejde frivilligt og aktivt indgå i frivilligcentrets udvikling

 

FriSe

Landsorganisationen Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (FriSe) samler cirka 80 lokale frivilligcentre og selvhjælpsorganisationer, deriblandt Frivilligcenter Hillerød. FriSe har to primære formål: At varetage medlemmernes interesser samt udvikling af frivilligcentre og selvhjælp.

FriSe arbejder for at skabe socialt bæredygtige lokalsamfund ved at fremme vilkårene for den lokale frivillighed og ved at sikre, at alle har nogen at tale med, når livet giver udfordringer. Organisationen har hovedkontor i Aalborg.

Frivilligcenter Hillerød har modtaget økonomisk støtte fra følgende i 2021/2022:

Socialministeriet: FRIG-puljen

Socialministeriet: PUF

Team Rotary Nordsjælland

Tuborg Fonden

Nordea Fonden

Velliv Foreningen

Metro Schrøder Fonden

Den Fælleskommunale §18-pulje

§18 puljen

Sundheds – og Ældreministeriets pulje til et mere demensvenligt Danmark