Bestyrelsen

peter andersenFormand Peter Andersen, Danmarks Naturfredningsforening

Peter arbejder i Gribskov Kommune som specialkonsulent på arbejdsmarkedsområdet. Han har tidligere arbejdet i Hillerød Kommune, hvor han blandt andet var kontaktperson i forhold til frivilligcentret og kom ad den vej - kombineret med sin deltagelse i bestyrelsen for den Folkelige tænketank og bestyrelsen i Danmarks Naturfredningsforening - i tæt kontakt med centret.

Motivationen for hans arbejde i frivilligcentret er, at han synes, der bliver gjort et kæmpearbejde af de frivillige, og at de på mange måder er med til at støtte op om mange typer borgere, også dem der kan have det lidt svært i hverdagen. Peter ser også et udviklingspotentiale i samarbejdet mellem myndigheder og frivillige i forhold til en fortsat udvikling af velfærdssamfundet. 

Han er gift med Annett og har to døtre.

 

jørgen nielsenNæstformand Jørgen Nielsen, Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Jørgen er uddannet officer i Hæren og derefter uddannet som civilingeniør. Han har arbejdet i forsvaret frem til 1996, med b.la 14 års tjeneste i Hjørring. Trådte ud af forsvaret i 1996 og blev personale- og planlægningschef i Lægemiddelstyrelsen. Fra december 2001 frem til sin pensionering januar 2007 var han koncernindkøbschef i Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Jørgen har hele livet været involveret i idrætsarbejde og frivilligt foreningsarbejde. Han har været formand/næstformand i HGI Damefodbold fra 1989 til 2011, medlem af HGI Hovedbestyrelse, formand for HGI Selvforvaltning, formand for Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI), medlem af Folkeoplysningsudvalget og af Integrationsrådet/-forum, Hillerød Elite Idræt  mm.                                          

Jørgen er gift med Dorte, har tre børn og fem børnebørn. Han er født og opvokset i Værløse og har siden
1988 boet i Hillerød.

 

lene holmsgaardBestyrelsesmedlem Lene Holmsgaard, Hjerteforeningen

Lene er advokat og konfliktmægler. Hun arbejder til daglig med at mægle imellem medarbejdere i organisationer, tilrettelægge udviklingsprocesser i konfliktfyldte fællesskaber, mægle i ledelsesgrupper, lave undervisning og uddannelse i konflikthåndtering, mægling og dialogprocesser. Lene er frivillig i Røde Kors som samarbejds- og konfliktrådgiver, medlem af Hjerteforeningen og aktiv i Møllebrogruppen i Hillerød.

 

 

peter langer bestyBestyrelsesmedlem Peter Langer, Hillerød Skakklub

Peter er cand. mag. i historie, samfundsfag og geografi og har i 28 år arbejdet i ATP med pensionsforsikring og IT. Har været aktiv i Hillerød Skakklub siden 1980 og siddet i bestyrelsen for Folkemuseet og Europabevægelsen i Nordsjælland i en årrække. Er fornylig gået på efterløn og er bl.a. startet i Gribskovens Hårde Kerne. Peter er tidligere byrådsmedlem for SF og er p.t. formand for den lokale partiforening. Hans mål er, at der støttes mere aktivt op omkring al det værdifulde arbejde, der hver dag ydes af masser af frivillige til gavn for andre.

Peter er gift med Anette og har to voksne sønner.

 

hanne houBestyrelsesmedlem Hanne Hou, Mødrehjælpen Hillerød

Hanne er uddannet pædagog . Hun har de sidste 15 år været leder af Hillerød Kvindekrisecenter - et center for voldsramte kvinder og børn . Hun har altid haft sit hjerte hos dem, der i længere eller kortere tid har haft udfordringer med at finde fodfæste i livet. Hanne håber at kunne være med til at sætte fokus på netop den gruppe af voksne og børn i sit arbejde i bestyrelsen. Hun er gået på pension og har fået god tid til at engagere sig i frivilligcenterts arbejde. 

 

 

 

Suppleant Leyla Fatima A. Lavrsen, Hillerød Kvindekrisecenter.

leyla lavrsen suppleantLeyla arbejder til dagligt som frivilligkoordinator og fundraiser på Hillerød Kvindekrisecenter. Hun er uddannet cand.mag. i historie og medieanalyse, men har brugt meget af sit arbejdsliv på at arbejde med frivilligt arbejde med socialt udsatte. Hun har b.la. tidligere arbejdet i Reden International, hvis primære målgruppe er handlede udenlandske kvinder i prostitution. Her arbejdede Leyla også som fundraiser og frivilligkoordinator og arbejdede også i en periode som konstitueret leder. Gennem sit arbejde i Reden International sad Leyla som bestyrelsesmedlem i Vesterbro Frivilligcenters bestyrelse.

Leyla har tidligere været politisk aktiv, men har de sidste mange år været optaget af frivillig socialt arbejde. Hun er gift med Adam og har to børn.

FrivilligBørsen 2018
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Find Et Frivilligjob Job