Bestyrelsen

peter andersenFormand Peter Andersen, Danmarks Naturfredningsforening

Peter arbejder i Gribskov Kommune som specialkonsulent på arbejdsmarkedsområdet. Han har tidligere arbejdet i Hillerød Kommune, hvor han blandt andet var kontaktperson i forhold til frivilligcentret og kom ad den vej - kombineret med sin deltagelse i bestyrelsen for den Folkelige tænketank og bestyrelsen i Danmarks Naturfredningsforening - i tæt kontakt med centret.

Motivationen for hans arbejde i frivilligcentret er, at han synes, der bliver gjort et kæmpearbejde af de frivillige, og at de på mange måder er med til at støtte op om mange typer borgere, også dem der kan have det lidt svært i hverdagen. Peter ser også et udviklingspotentiale i samarbejdet mellem myndigheder og frivillige i forhold til en fortsat udvikling af velfærdssamfundet. 

Han er gift med Annett og har to døtre.

 

jrgen nielsenNæstformand Jørgen Nielsen, Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Jørgen er uddannet officer i Hæren og derefter uddannet som civilingeniør. Han har arbejdet i forsvaret frem til 1996, med b.la 14 års tjeneste i Hjørring. Trådte ud af forsvaret i 1996 og blev personale- og planlægningschef i Lægemiddelstyrelsen. Fra december 2001 frem til sin pensionering januar 2007 var han koncernindkøbschef i Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Jørgen har hele livet været involveret i idrætsarbejde og frivilligt foreningsarbejde. Han har været formand/næstformand i HGI Damefodbold fra 1989 til 2011, medlem af HGI Hovedbestyrelse, formand for HGI Selvforvaltning, formand for Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI), medlem af Folkeoplysningsudvalget og af Integrationsrådet/-forum, Hillerød Elite Idræt  mm.                                          

Jørgen er gift med Dorte, har tre børn og fem børnebørn. Han er født og opvokset i Værløse og har siden
1988 boet i Hillerød.

 

 

hanne houBestyrelsesmedlem Hanne Hou, Mødrehjælpen Hillerød

Hanne er uddannet pædagog . Hun har de sidste 15 år været leder af Hillerød Kvindekrisecenter - et center for voldsramte kvinder og børn . Hun har altid haft sit hjerte hos dem, der i længere eller kortere tid har haft udfordringer med at finde fodfæste i livet. Hanne håber at kunne være med til at sætte fokus på netop den gruppe af voksne og børn i sit arbejde i bestyrelsen. Hun er gået på pension og har fået god tid til at engagere sig i frivilligcenterts arbejde. 

 

 

 

Bestyrelsesmedlem Leyla Fatima A. Lavrsen, Hillerød Kvindekrisecenter.

leyla lavrsenLeyla arbejder til dagligt som frivilligkoordinator og fundraiser på Hillerød Kvindekrisecenter. Hun er uddannet cand.mag. i historie og medieanalyse, men har brugt meget af sit arbejdsliv på at arbejde med frivilligt arbejde med socialt udsatte. Hun har b.la. tidligere arbejdet i Reden International, hvis primære målgruppe er handlede udenlandske kvinder i prostitution. Her arbejdede Leyla også som fundraiser og frivilligkoordinator og arbejdede også i en periode som konstitueret leder. Gennem sit arbejde i Reden International sad Leyla som bestyrelsesmedlem i Vesterbro Frivilligcenters bestyrelse.

Leyla har tidligere været politisk aktiv, men har de sidste mange år været optaget af frivillig socialt arbejde. Hun er gift med Adam og har to børn.

 

 

 Bestyrelsesmedlem Lars Elbrandt, Røde Kors Hillerød 

lars elbrandtLars er uddannet sygeplejerske og arbejder på Bispebjerg Hospital. Han har tidligere arbejdet med fysisk, psykisk udviklingshæmmede børn og unge. 

Lars har været aktiv i flere foreninger, men hjertebarnet er at forebygge mistrivsel hos børn og unge. Lars er frivillig i Den fri forening, som er et projekt under Ungdommens Røde Kors, om at skabe et stoffrit netværk for tidligere misbrugere.

Lars´ motto: Alle skal havde en chance i livet uanset baggrund. Det frivillige arbejde i Hillerød skal være kendetegnet ved, at fællesskabet hjælper og støtter dem, der har brug for det. Vi kan alle komme i en livssituation, hvor vi har brug for fællesskabet.

Lars er gift med Lene og har tre voksne børn.

 

Bestyrelsesmedlem Charlotte Holmer Kaufmanas

charlotte kaufmanasCharlotte er vicedirektør i Karisefonden, et uddannelses, bo- og beskæftigelsestilbud for ca. 100 unge med udviklingshæmning, autisme, ADHD eller lignende. Charlotte har tidligere arbejdet som leder eller chefkonsulent i Socialstyrelsen, og har bl.a. været leder af Videnscenter for Autisme og for Vækstcenter for Socialøkonomi. Hun er meget optaget af, hvordan vi arbejder professionelt og systematisk på socialområdet, så fagfolk ved hvilke metoder, der virker, og kan evaluere og dokumentere forandringer eller udviklinger hos borgerne.

Charlotte er optaget af, hvordan socialøkonomi kan anvendes som et redskab i beskæftigelses- og socialpolitikken til at inkludere udsatte eller og folk med funktionsnedsættelser i fællesskabet. Her spiller frivillige også en stor rolle. Charlotte vil gerne arbejde med frivillighedsområdet, fordi man herigennem kan skabe positiv forandring for andre og for sig selv. Og så giver det merværdi, når det private, det frivillige og sociale arbejder sammen.

Charlotte er gift med Finn og sammen har de tre store børn.

 

Bestyrelsessuppleant Pia Charlotte Olsen, SALTO familieaktiviteter i Hillerød

pia charlotte olsen 2Pia arbejder til dagligt som pædagogisk konsulent på dagtilbudsområdet i Hillerød Kommune. Pia har forskellige uddannelser inden for det pædagogiske felt og er senest masteruddannet fra Aarhus Universitet i HRD/læring og kompetenceudvikling – med fokus på såvel individuelle, organisatoriske som samfundsmæssige lærings- og udviklingsprocesser.

Gennem frivillig arbejde har hun opnået kendskab til Frivilligcenter Hillerød og her oplevet, hvordan frivilligcentret arbejder aktivt, engageret og understøttende for og med de forskellige frivillige foreninger og frivilliggrupper i Hillerød.  Gennem bestyrelsesarbejdet ser hun en god mulighed for at medvirke til at understøtte frivilligheden og det store frivillige engagement i et mere bredt og helhedsorienteret perspektiv.

Ud over det særlige fokus på det generelle frivilligområde vil familie-, børne- og ungeområdet brænde hun for, at børn og skal have det så godt som muligt. Derfor har særligt trivselsgrupperne for børn- og unge haft og har hendes bevågenhed, da de er gode eksempler på, hvordan det frivillige område kan supplere og samarbejde med det mere etablerede system til gavn for børn, unge og familier, der oplever sig udfordret.

Pia har mand og en efterhånden voksen søn.

 

 

FrivilligBørsen 2018
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Find Et Frivilligjob Job