Historie

Frivilligcenter Hillerød blev etableret som forening i 2005 ved en stiftende generalforsamling blandt Hillerøds  primære sociale foreninger. Efterfølgende blev der nedsat en arbejdsgruppe, som sikrede midler fra den daværende udviklingspulje for frivilligcentre i Danmark under Socialministeriet. Frivilligcenter Hillerød blev en fysisk realitet i foråret 2007, hvor centret åbnede dørene i Kulturværkstedet. Frivilligcentret har siden stået for den daglige ledelse af huset og, parallelt med kommunen, booking af lokaler i Kulturværkstedet.

Frivilligcentret har cirka 100 medlemmer og ledes af en bestyrelse på fem medlemmer og suppleanter, der alle repræsenterer forskellige foreninger i Hillerød. De vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen ansætter centerlederen og andre ansatte. Desuden er en række frivillige tilknyttet sekretariatet i forskellige funktioner.

Du kan se Frivilligcenter Hillerøds vedtægter her.

Vil du vide mere om frivilligcentrets historie, kan du klikke dig tilbage til referater fra generalforsamlinger med bestyrelsesberetninger,  årsskrifter og handleplaner fra tidligere år.