Værdier

Frivilligcentrets værdier

Frivilligt (socialt) arbejde som omdrejningspunkt

fch webAlle frivilligcentrets aktiviteter skal udspringe af formålet om at støtte, synliggøre, og fremme frivilligheden og foreningslivet lokalt ved at skabe rammer for deltagelse og fællesskaber. Medlemsgrupper og -foreninger må derfor praktisere (og/eller støtte op om) frivilligt (socialt) engagement og virke for at høre til i frivilligcentret, og det er dette engagement, vi ønsker at støtte.

Samtidig har frivilligcentret nogle værdier, der skal kendetegne måden, vi arbejder på. Frivilligcentrets værdier er vigtige at kende til, så frivillige, medlemmer, brugere og samarbejdspartnere ved, hvad man er en del af, hvis man ’hører under’ frivilligcentret, er engageret i eller bruger huset, og så man forstå vores tilgange og måde at samarbejde på.

Hjælp til selvhjælp
Vi ønsker at hjælpe grupper og foreninger til at blive selvkørende. Vi tror på, at der ligger masser af ressourcer i det enkelte menneske og den enkelte gruppe eller forening. Samtidig erfarer vi, at det ofte gør en stor forskel at kunne trække på andres støtte, viden, praktiske hjælp eller netværk i forhold til at komme videre og gøre det, man er sat i verden for. Vi ønsker at støtte grupper og foreninger, sådan at de bliver stærkere, hvilket også er vores tilgang til det enkelte menneske, vi har med at gøre.


Synergi
Sammen kan vi mere. I stedet for at opfinde den dybe tallerken igen og igen kan man lige så godt dele sine erfaringer med hinanden. Derfor ønsker vi, at være med til at sprede gode erfaringer på tværs af foreninger og grupper. Det er også vores erfaring, at man kan skabe større og mere interessante arrangementer og events for aktiviteter og for en sag ved at samarbejde. Vores fokus på synergi betyder også, at vi opfordrer personer med nye idéer til først at undersøge, om der findes tilsvarende formål og aktiviteter i Hillerød, som de kan samarbejde med, lærer af eller slutte sig sammen med.


Bæredygtighed
Vi prioriterer at støtte og udvikle projekter og aktiviteter, hvor den bæredygtige dimension tænkes med fra start, ved at involvere både målgruppen og evt. samarbejdspartnere i projektets idéudvikling og implementering. Kortsigtede og tidsbegrænsede projekter har til formål at bidrage med læring og metodeudvikling.