Sekretariatet

Centerleder Anette Nielsen

annette nielsen shAnette er uddannet etnograf og social antropolog. Hun har været leder af Frivilligcenter Hillerød siden opstarten i 2007.  I 2006 var hun leder for et projekt, der havde til formål at engagere etniske minoriteter i frivilligt socialt arbejde gennem et frivilligcenter på Amager. Ad den vej fik hun indblik i frivilligcenterverdenen og de mange muligheder, der eksisterer her.  

Hun har undervist på højskoler og været ansat i fem år i Mellemfolkeligt Samvirke i Århus og København. Her var hun først engageret i udvikling af et netværk for etniske minoritetspiger og siden i et udvekslingsprogram særligt målrettet unge, der ønsker at rejse ud i verden og udføre frivilligt arbejde. I den sammenhæng har Anette rejst rundt i en række forskellige lande for at opdyrke samarbejdet med lokale organisationer og samarbejdspartnere.

Har du brug for råd og vejledning om opstart af en forening eller gruppe, så kontakt Anette.

Mail: info@frivilligcenter-hillerod.dk

 Kommunikationsmedarbejder Jørn Jensen

Joern jensen shJørn er frivillig kommunikationsmedarbejder i frivilligcentret. Han producerer pressemeddelelser, foldere og plakater for frivilligcentret og medlemsforeninger, bestyrer hjemmeside, laver månedsprogrammer og nyhedsbreve m.m.

Jørn er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole og har arbejdet på dagblade i Jylland, på Bornholm og Sjælland samt på brancheavis som både skrivende og redigerende. Han har beskæftiget sig med såvel trykte som elektroniske medier og har boet med sin familie i midten af Hillerød siden 1993.

Jørns kolleger i frivilligcentret siger om ham: Kunstnerisk, pragmatisk, kreativ.

Mail: jj@frivilligcenter-hillerod.dk

 

 Koordinator for trivselsgrupper Eva Christensen

eva christensen shEvas funktioner i Frivilligcenter Hillerød er koordinering samt organisering af trivselsgrupper. Dette sker i samarbejde med et hold frivillige trivselsgruppeledere. Eva er uddannet psykolog og har de sidste år arbejdet i en pædagogisk psykologisk rådgivning med ansvar for testning, samtaler, rådgivning, vejledning m.m. i forhold til professionelle og forældre.

Tidligere har hun arbejdet som lærer for børn med behov for specialundervisning. Hendes interesse er fortsat at gøre en indsats i forhold til børn og familier i vanskeligheder i samarbejde med organisationer, foreninger og frivillige. Hun brænder mest for at arbejde med børn og unge, men det væsentligste er at arbejde for, at mennesker er i trivsel. Da hun blev pensionist, valgte hun at arbejde i frivilligcentret. Eva bor i Hillerød og er en af vores psykologer, der fast rådgiver i vores anonyme og åbne familierådgivning.

Mail: ec@frivilligcenter-hillerod.dk

 Sekretariatsfrivillig, bogholder Jytte Behrendtz

jytte behrendtz sh

Jytte ved næsten alt om, hvad der sker i Frivilligcentret, og hun er ofte den første man møder, når man kommer ind af døren. Du kan spørge hende om vej til vores lokaler, få hjælp til at printe eller kopiere og meget andet.

Som frivillig i sekretariatet står hun bl.a. for booking af lokaler og passer de juridiske og økonomiske rådgivninger om tirsdagen. Derudover er Jytte ansat som bogholder.

Jytte bor i Hillerød og har været ansat i et mindre produktionsfirma i Allerød i 40 år, hvoraf de 25 år, som administrerede direktør.

Jytte’s kolleger i frivilligcentret siger om hende: Organiseret, teambuilder, pragmatisk.

Mail: jb@frivilligcenter-hillerod.dk

 IT-ansvarlig Richard Haagensen

richard haagensen sh

Richard er ansvarlig for frivilligcentrets IT, og derudover yder han IT-support til de sociale foreninger.

Richard er uddannet svagstrømsingeniør med speciale i systemkonstruktion. Han har i mere end 40 år arbejdet i det private erhvervsliv. Og blandt andet gennem sit arbejde hos IBM fik han en omfattende viden om it.

Richards kolleger i frivilligcentret siger om ham: Eksperten, oplevelsesorienteret, faglig autoritet.

Mail: richard@frivilligcenter-hillerod.dk

 

 Kommunikations- og projektmedarbejder Thilde S. Hansen

thilde s hansen shThilde arbejder dels med forskellige kommunikationsopgaver, herunder opdatering af frivilligcentrets Facebook-side og hjemmeside, og dels med projekter. Hun er frivilligcentrets projektleder i projektet "Gennem viden og relationer - Demensvenligt Nordsjælland", som er et tværkommunalt projekt, der skal skabe viden, handlekompetencer og relationer, der understøtter et demensvenligt samfund.

Thilde er cand.mag. i International Virksomhedskommunikation fra SDU i Odense. Efter endt uddannelse flyttede Thilde til Hillerød, hvor hun bl.a. har arbejdet med webkommunikation i forskellige mindre virksomheder og som som it-projektleder i Hillerød Kommune.

Thildes kolleger i frivilligcentret siger om hende: Fantasifuld, metodisk, åbensindet.  

Mail: tsh@frivilligcenter-hillerod.dk

Projektkoordinator Tine Baldtzer Liisberg 

tine liisberg shTine er koordinator for Kom med!-projektet, som har fokus på sociale og aktive fællesskaber for seniorer i Hillerød. Kom med!-aktiviteter er bl.a. Hillerøds gågrupper, inspirationsdage for seniorer, Hold Hjernen Frisk - et naturtræningsforløb i samarbejde med DGI og en læsegruppe for mænd i samarbejde med biblioteket. Derudover er hun tovholder for FrivilligBørs 2018 og andre projekter/arrangementer i frivilligcentret.

Tine har læst engelsk på CBS og har arbejdet som personlig assistent og HR-ansvarlig på reklamebureau og i forskellige divisioner i Nordisk Film. Her havde hun ansvar for udvikling af medarbejdere, ledere, teams og organisationskultur, og hun har stået for mange events i ind- og udland.

Tines kolleger i frivilligcentret siger om hende: Eventyrlysten, struktureret, teambuilder.

Mail: tl@frivilligcenter-hillerod.dk

 

  Sekretariatsfrivillig Pernille Grandjean

pernille grandjean shPernille er frivillig i sekretariatet og taster blandt andet aktiviteter ind i onlinekalenderen "Det sker". Derudover hjælper hun til i forbindelse med frivilligcenterets fokus på mangfoldighedsindsatsen.

Pernille er uddannet pædagog fra Hillerød Pædagogseminarium og har efterfølgende arbejdet i en børnehave i Hillerød. Hun har i en del år været frivillig i Landsforeningen for Marfan Syndrom (bindevævssygdom).

Pernilles kollegaer i frivilligcentret siger om hende: Organiseret, relationsorienteret, empatisk.

Mail: pg@frivilligcenter-hillerod.dk

 

Sekretariatsfrivillig Marianne Knudsen

marianne knudsen shMarianne er frivillig i receptionsteamet og bemander ‘forposten’ to eftermiddage om ugen, hvor hun også klarer indtastningsopgaver (registreringsskemaer og ‘Det Sker i Hillerød'-kalenderen). Hun Indgår desuden i holdet til afvikling af ad hoc-arrangementer. Marianne er selv ‘medlem’ i frivilligcentret, idet hun er tovholder i selvhjælpsgruppen ‘Indre Undvikling’.

Hun har boet i Hillerød i en menneskealder og arbejdet som EDB-chef – heraf en periode på halv tid - dels i Tokyo, dels i Hillerød. Marianne var med til at starte Zonta Hillerød (en uafhængig international NGO organisation) i 1989 – og arbejder nu på Parykcentret her i byen.

Mail: epost@frivilligcenter-hillerod.dk

 

Sekretariatsfrivillig Linda Wettendorff

linda wettendorff sh

Linda er frivillig i receptionsteamet og bemander ”forposten” hver mandag, hvor hun svarer på spørgsmål og hjælper medlemmer og andre, der kommer i frivilligcentret, med at finde vej til lokaler og aktiviteter, med print og kopiering og med mange andre ting. Linda hjælper også til med ad hoc opgaver og ved frivilligcentrets arrangementer.

Linda bor i Allerød. Hun har arbejdet som sekretær hele sit arbejdsliv, men er nu gået på efterløn. Fra tid til anden hjælper Linda også til på et hospice i København.

Lindas kolleger i frivilligcentret siger om hende: Gavmild, disciplineret, kunstnerisk.

Mail: epost@frivilligcenter-hillerod.dk

 

Praktikant Maja Winther Olsen

maja sorthvidMaja skal hjælpe med at følge op på FrivilligBørs-aftalerne og med at planlægge en inspirationsdag for Hillerøds mandlige seniorer. Maja er med i Hillerød Musik og Teaters bestyrelse og aktiv i det kulturelle foreningsliv i byen.

Mail: mwo@frivilligcenter-hillerod.dk

 

 


Sekretariatsfrivillig Inge Nielsen

Inge løser tirsdag formiddag forskellige praktiske opgaver.(Foto på vej)

 

Grafiker Knud Kristensen Sneftrup

Knud sneftrup shKnud løser forskellige grafiske opgaver i frivilligcentret, f.eks. laver han hver måned det grafiske arbejde med frivilligcentrets månedsprogrammer. Han er desuden manden bag det grafiske udtryk for FrivilligBørsen 2018. Knud laver også layout på foldere, brochurer, bannere, logoer, og alverdens andre ting, som vi kan have brug for til aktiviteter og events. 

Knud har mere end 30 års erfaring som grafiker i en virksomhed.

Mail: kks@frivilligcenter-hillerod.dk

 

FrivilligBørsen 2018
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Find Et Frivilligjob Job