Sekretariatet

 Centerleder Anette Nielsen

Anette shAnette har været leder af Frivilligcenter Hillerød siden opstarten i 2007. Det har været en lang og fantastisk rejse, fra et one-man-show-sekretariat til et levende og professionelt sekretariat med 15-20 engagerede medarbejdere og frivillige, der løfter i flok. Hun bidrager med viden og inspiration i råd, styregrupper og arbejdsgrupper særligt lokalt men også nationalt. Hun deltager også gerne i workshops, kurser og temamøder om f.eks. netværkssamarbejde, kapacitetsopbygning af lokale sociale foreninger samt brobygning til fællesskaber ift. sårbare målgrupper. Anette er uddannet social antropolog.

Anette har tidligere arbejdet dedikeret på integrationsområdet i regi af Mellemfolkeligt Samvirke og Frivilligcenter Amager. Og med frivilligprogrammer for unge, herunder med at opdyrke samarbejdet med lokale organisationer og samarbejdspartnere i Danmark, Grønland, Balkan, Afrika og Syd Amerika også i Mellemfolkeligt Samvirke.

Kontakt Anette på mail: an@frivilligcenter-hillerod.dk


Kommunikationsmedarbejder Jørn Jensen

Joern jensen shJørn er frivillig kommunikationsmedarbejder i frivilligcentret. Han producerer pressemeddelelser, foldere og plakater for frivilligcentret og medlemsforeninger, bestyrer hjemmeside, laver månedsprogrammer og nyhedsbreve m.m.

Jørn er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole og har arbejdet på dagblade i Jylland, på Bornholm og Sjælland samt på brancheavis som både skrivende og redigerende. Han har beskæftiget sig med såvel trykte som elektroniske medier og har boet med sin familie i midten af Hillerød siden 1993.

Mail: jj@frivilligcenter-hillerod.dk

Koordinator for trivselsgrupper Eva Christensen

eva christensen shEva koordinerer og organiserer trivselsgrupper for børn og unge i samarbejde med en gruppe frivillige trivselsgruppeledere.

Eva er uddannet psykolog og har bl.a. arbejdet i en pædagogisk psykologisk rådgivning med ansvar for test, samtaler og rådgivning af professionelle og forældre. Tidligere har hun arbejdet som lærer for børn med behov for specialundervisning. Hun brænder for at arbejde med børn og unge, men det væsentligste er at arbejde for menneskers trivsel. Eva bor i Hillerød og er en af vores psykologer, der fast rådgiver i vores anonyme og åbne familierådgivning.

Mail: ec@frivilligcenter-hillerod.dk

Sekretariatsfrivillig og bogholder Jytte Behrendtz

jytte behrendtz shJytte ved næsten alt om, hvad der sker i Frivilligcentret, og hun er ofte den første man møder, når man kommer ind af døren. Du kan spørge hende om vej til vores lokaler, få hjælp til at printe eller kopiere og meget andet.

Som frivillig i sekretariatet står hun bl.a. for booking af lokaler og passer de juridiske og økonomiske rådgivninger om tirsdagen. Derudover er Jytte ansat som bogholder.

Jytte bor i Hillerød og har været ansat i et mindre produktionsfirma i Allerød i 40 år, hvoraf de 25 år, som administrerede direktør.

Mail: jb@frivilligcenter-hillerod.dk

IT-ansvarlig Richard Haagensen

richard haagensen shRichard er ansvarlig for frivilligcentrets IT, og derudover yder han IT-support til de sociale foreninger.

Richard er uddannet svagstrømsingeniør med speciale i systemkonstruktion. Han har i mere end 40 år arbejdet i det private erhvervsliv. Og blandt andet gennem sit arbejde hos IBM fik han en omfattende viden om it.

Mail: richard@frivilligcenter-hillerod.dk

 

Kommunikations- og projektmedarbejder Thilde S. Hansen

thilde susanne hansen shThilde arbejder dels med forskellige kommunikationsopgaver, bl..a. opdatering af frivilligcentrets Facebook- og hjemmeside, dels med projekter. Hun er tovholder på arbejdet med at vedligeholde og informere om den lokale frivilligjob-portal "Hjælp lokalt", som hun vejleder foreninger, grupper og kommunale institutioner i at bruge til at rekruttere frivillige.

Thilde er cand.mag. i International Virksomhedskommunikation fra Syddansk Universitet i Odense. Hun har tidligere været ansat som kommunikationsmedarbejder i mindre virksomheder og som som it-projektleder i kommunen.

Mail: tsh@frivilligcenter-hillerod.dk

Inklusions- og projektkonsulent Caroline Andersen

Caroline Andersen SHCaroline arbejder med aktiviteter indenfor inklusions- og projektområdet, herunder bl.a. metodeudviklingsprojektet Safe Space, som er et samarbejde mellem frivilligcentret, Hans Knudsen Instituttet i Hillerød og lokale foreninger. Caroline er også del af samarbejdet omkring Fællesskabsformidlerne, som har til formål at bygge bro mellem udsatte borgere og foreningslivet i Hillerød.

Caroline er cand.mag. i psykologi og antropologi dels fra Roskilde Universitet, Københavns Universitet og Universitetet i Tromsø. Caroline har tidligere arbejdet 10 år i organisationsverdenen – særligt i DGI Nordsjælland og i Røde Kors.

Mail: ca@frivilligcenter-hillerod.dk 

Sekretariatsfrivillig Pernille Grandjean

pernille grandjean shPernille er frivillig i sekretariatet og hjælper blandt andet med at vedligeholde vores Foreningsvejviser. Derudover hjælper hun til i forbindelse med frivilligcenterets fokus på mangfoldighedsindsatsen.

Pernille er uddannet pædagog fra Hillerød Pædagogseminarium og har efterfølgende arbejdet i en børnehave i Hillerød. Hun har i en del år været frivillig i Landsforeningen for Marfan Syndrom (bindevævssygdom).

Mail: pg@frivilligcenter-hillerod.dk

 

Sekretariatsfrivillig Marianne Knudsen

marianne knudsen shMarianne er frivillig i receptionsteamet og bemander ‘forposten’ hver onsdag, hvor hun også klarer indtastningsopgaver af registreringsskemaer. Hun indgår desuden i holdet til afvikling af ad hoc-arrangementer. Marianne er selv ‘medlem’ i frivilligcentret, idet hun er tovholder i selvhjælpsgruppen ‘Indre Udvikling’.

Hun har boet i Hillerød i det meste af sit liv og har arbejdet som EDB-chef – heraf en periode på halv tid - dels i Tokyo, dels i Hillerød. Marianne var med til at starte Zonta Hillerød (en uafhængig international NGO-organisation) i 1989 og arbejder på Parykcentret her i byen.

Mail: epost@frivilligcenter-hillerod.dk

Sekretariatsfrivillig Linda Wettendorff

linda wettendorf shLinda er frivillig i receptionsteamet og bemander 'forposten' hver mandag, hvor hun svarer på spørgsmål og hjælper medlemmer og andre, der kommer i frivilligcentret, med at finde vej til lokaler og aktiviteter, med print og kopiering og med mange andre ting. Linda hjælper også til med ad hoc opgaver og ved frivilligcentrets arrangementer.

Linda bor i Allerød. Hun har arbejdet som sekretær hele sit arbejdsliv, men er nu gået på efterløn. Fra tid til anden hjælper Linda også til på et hospice i København.

Mail: epost@frivilligcenter-hillerod.dk

Sekretariatsfrivillig Susanne Fris

Susanne Fris shSusanne Jeg er frivillig i receptionsteamet og bemander ‘forposten’ tirsdag og torsdag. Derudover indgår hun i holdet til afvikling af ad hoc-arrangementer.

Susanne har boet i Hillerød hele sit liv og har arbejdet inden for skat og kommunal borgerservice. Hun gik på pension for 3 år siden, og har søgt diverse frivillige opgaver. Ved siden af sit frivillige engagement i frivilligcentret, er Susanne bl.a. også frivillig i en genbrugsbutik og medlem af bestyrelsen i diverse sportsforeninger.

Mail: sf@frivilligcenter-hillerod.dk

 

Konsulent Marianne Bruhn

Marianne BruhnMarianne arbejder med en bred vifte af aktiviteter men særligt:

  • Aktiviteter for ukrainske flygtningebørn i samarbejde med kommunen, foreninger og frivillige
  • Større fondsansøgninger, bl.a. til projekter, der bekæmper ensomhed gennem positive, inkluderende fællesskaber for udsatte borgere
  • Kulturnatten, Frivillig Fredag mm. 

Marianne er cand.scient.soc. fra Roskilde Universitet i offentlig administration og virksomhedsstudier og har bl.a. læst på Niznijj Novgorod Statsuniversitet, Rusland. Hun har mere end 10 års NGO-ledererfaring, primært fra Danske Hospitalsklovne som Program- og Udviklingschef og fra Estland, som social iværksætter og direktør for en velgørende, frivilligdreven fond, der opfylder drømme for syge børn. Dertil er hun frivillig i initiativet Gå-For-BørneTelefonen og i gang med at tage NGO Lederuddannelsen.

Mail: mb@frivilligcenter-hillerod.dk

Grafiker Charlotte M. Callesen

Charlotte er frivillig grafiker, og hjælper efter aftale med forskellige grafiske opgaver, fx plakater, invitationer og film til aktiviteter og kampagner. Hun er bl.a. kvinden bag det grafiske udtryk for Fællesskabsfestival 2019 og kampagnen "Følg vejen til fællesskabet".