Bestyrelsesmedlem

Er du interesseret i strategisk ledelsesarbejde, kan du stille op til en post som medlem af eller suppleant til bestyrelsen i Frivilligcenter Hillerød og dermed være med at skabe de bedst mulige rammer for frivillige og foreningslivet i Hillerød.

Du skal være medlem af en af medlemsforeningerne eller have et mandat fra en af medlemsforeningerne for at stille op til bestyrelsen. Et eventuelt valg finder sted på den årlige generalforsamling.

Som medlem af bestyrelsen skal du bidrage aktivt i bestyrelsesarbejdet, være med til at forme frivilligcentrets strategiske linje og fremtid og løfte dele af bestyrelsens ansvar i forhold til økonomi, planlægning, politik og/eller personale. Deltagelse i bestyrelsesarbejdet giver en stor kontaktflade til foreningsliv, kommune, politikere og andre frivilligcentre. Et bestyrelsesmedlem skal regne med at bruge en til to aftener om måneden til arbejdet.