imagefp5Kontakt os:

Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Medlemsoversigt

Nedenfor finder du en oversigt over medlemsforeningerne i Frivilligcenter Hillerød. Ønsker du at kontakte nogle af dem, kan du eventuelt finde adresser og andre oplysninger i foreningsvejviseren.

ACA/voksne børn af alkoholikere

AFS Nordsjælland

Alanon

Alateen

Amnesty International, Hillerød og Allerød

Bisiddergruppen Nordsjælland

CA (Cocaine Anonymous)

Center for mindful living

Cykelgruppen "Frihjul"

Dansk Cykelistforbund, Hillerød

Dansk Flygtningehjælp Ungenetværk DFUNK

Dansk kurdisk forening i Hillerød

Dansk Røde Kors

Dansk Serbisk forening TIMOK98

Dansk serbisk Organisation

Dansk-Kurdisk ungdoms- og kulturforening

De efterladte, selvhjælpsgruppe

Den Bolig sociale fond

Grønnegade Centret

Handiklubben

Hillerød almennyttige boligselskab

Hillerød Inner Wheel

Hillerød Kvindekrisecenter

Hillerød Motionsvenner

HK Seniorklub Hillerød

Indre udvikling

Klub Vest (hører under Ungdommens Røde Kors)

Landsforeningen Lænken

Motion for sindet

Mødrehjælpen Lokalforening Hillerød

NA (Narcotics Anonymious)

Offerrådgivningen Nordsjælland

OK-Klubben Hillerød

Red Barnet Hillerød

Sangcafe

Sathya Sai Baba Centeret i Hillerød

Slægtsforskning

Sprog- og netværkscafé

Styrk din krop

Team Overgang (TO)

Ungdommens Røde Kors

Venligboerne, Hillerød

Vennepunktet

Ventilen Hillerød

Vævekredsen

Zonta Hillerød

Ældre i bevægelse

Ældre Sagen Hillerød Lokalkomité

ADHD Nordsjælland

Alzheimerforeningen

Angstforeningen

Astma Allergi Nordsjælland

Bedre psykiatri

Colitis-crohnforeningen

Danmarks Lungeforening / Åndehullet

Dansk Blindesamfund Nordsjælland

Dansk epilepsiforening - Nordsjælland

Danske Handicaporganisationer - Hillerød afd.

Den danske hyperterose forening (lavt stofskifte) DDHL Nordsjælland

Depressionsforeningen - lokalgruppe Hillerød

Diabetesforeningen i Hillerød

Forældreforeningen Vi har mistet et barn

Gigtforeningen Hillerød/Nordsjælland

Hjerteforeningen Hillerød

Kræftens Bekæmpelse Hillerød

Landsforeningen Autisme Kredsforening Nordsjælland

Nyreforeningen Nordsjælland

Osteoporoseforeningen

Psoriasisforeningen Frederiksborg Kreds

SIND Hillerød/Allerød Lokalforening

SIND Nordsjælland Kreds

Stomiforeningen COPA

Advokatforeningen for Hillerød Retskreds

Alternativet Hillerød

Art of Living

Barokhavens Venner

Danmarks Naturfredningsforening

Cykelistforbundet Hillerød

Dansk Folkeparti - Hillerød Lokalforening

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

Dayan Qigong Forening

Engelsk læse og tale gruppe

FOF - Nord

Foreningen NORDEN

Frederiksborg Fotoklub

Haveselskabet, Nordsjælland Afdeling

Hillerød Almennyttige Boligselskab

Hillerød Bys Lokalråd

Hillerød fotoklub Prisme 82

Hillerød Grænseforening

Hillerød Konservativ Ungdom

Hillerød Lokalhistorisk Forening

Hillerød Naverforening

Hillerød & Omegns Fritidsskole

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger HSI

Hillerød Skakklub

Hillerød Stavgangsforening

Hillerød Økofællesskab

HGI Gymnastik & Trampolin

KFUM og KFUK i Hillerød

Klatmalerne

Kulsvierklubben

Liberal Alliances ungdom Hillerød

Læsekreds Q-11

Nordsjællands Delebiler

Nordsjællands Museumsforening

Nødebo Bæredygtigt

Reparationscafé

Rotary Youth Exchange

Salto

Seniorer uden Grænser

Senior Erhverv Nordsjælland

SF Hillerød

Slægtsforskningsgruppen

Vævekredsen

Æbletræets venner

Åbent Atelier