Medlemsoversigt

Nedenfor finder du en oversigt over medlemsforeningerne i Frivilligcenter Hillerød, der har betalt kontingent for 2022. Ønsker du at kontakte nogle af dem, kan du eventuelt finde adresser og andre oplysninger i foreningsvejviseren.

 

ADHD Nordsjælland

Advokatforeningen for Hillerød

Alzheimerforeningen

Angstforeningen

Astma/allergi Nordsjælland

Barokhavens Venner

Bedsteforældrenes Klimaaktion Hillerød

Bedre psykiatri

Center for Mindful Living

Colitis crohnforeningen

Danmarks Naturfredningsforening

Dansk Blindesamfund

Dansk Cyklistforbund Hillerød

Dansk Folkeparti Hillerød

Dansk MPN forening

Danske Handicaporganisationer Hillerød afd

Danske Slægtsforskere Hillerød og omegn

Dansk-Kurdisk ungdoms- og kulturforening

Den Boligsociale Fond

DOF - Hillerød & Omegns Fritidsskole

GrønnegadeCentret

Epilepsiforeningen Kreds Nordsjælland

Engelsk læse- og talegruppe

Fibromyalgi- & Smerteforeningen

Foreningen NORDEN

Gigtforeningen Nordsjælland

Handiklubben

Haveselskabet Nordsjælland

Hemingway Club 1 Hillerød

Hillerød Chr. IV Inner Wheel

Hillerød Lokalhistorisk Forening

Hillerød Motionsvenner

Hillerød Musik og Teater

Hillerød Seniorråd

Hillerød Skakklub

Hillerød Syklub

Hjerteforeningen Hillerød

HK Seniorklub Hillerød

Klatmalerne

Klub Vest (hører under Ungdommens Røde Kors)

Konfliktrådgivning

Lungeforeningen/Kol motion

Lungeforeningen/Åndehullet

Læsekreds Q-11

Mødrehjælpens Lokalforening Hillerød

NA (narcotics anonymous)

Naturhistorisk Forening for Nordsjælland

Offerrådgivningen Nordsjælland

OK-Klubben Hillerød

Røde Kors, Hillerød

Salto

Sathya Sai Baba Centeret i Hillerød

Sind Hillerød/Allerød afd

Sind Nordsjællands Kreds

Socialdemokratiet

Styrk din krop

Tai Chi Nord

Ventilen Hillerød

Zonta Hillerød

Ældre Sagen Hillerød

(Listen er senest opdateret 30-06-2022)