Første år i TUFF-samarbejdet

Nu nærmer vi os årets afslutning og dermed også afslutningen på det første år i TUFF-samarbejdet.

Det har været et spændende år med mange nye bekendtskaber, mange kopper kaffe drukket og mange møder med bl.a. foreningsfrivillige, kommunale chefer, skoleledere og ikke mindst unge fra målgruppen.

For hvert møde er vi blevet klogere på, hvilken retning og form TUFF-projektet skulle tage, og dermed fået lagt fundamentet for opstarten af en række nye fællesskaber og aktiviteter i TUFF-samarbejdet. Tak til alle jer, der tager del i TUFF-samarbejdet og lægger tid og energi i at skabe nye, rummelige fællesskaber for unge.

At nå ud til og engagere unge er ikke en let opgave. Selvom ca. 50 unge i sårbare positioner har deltaget i et eller flere af de nye fællesskaber eller aktiviteter i løbet af projektets første leveår, er en del desværre faldet fra efter kort tid.

Det er derfor vigtigt, at vi bliver endnu bedre til at inddrage og lytte til de unge for at forstå, hvorfor de falder fra - og hvad der så skal til, for at engagere dem. Derfor vil vi i 2024 have et skærpet fokus på at inddrage unge i alle faser af udviklingen af nye aktiviteter - fra idé og opstart til den løbende evaluering.

Vi glæder os meget til 2024, og er sikre på, at det bliver året, hvor vi sammen får taget TUFF-samarbejdet til nye højder. Det kræver, at vi alle holder os den fælles målsætning for øje: At hver ny aktivitet og fællesskab, som vi søsætter, er et vigtigt bidrag til vores fælles mission om at øge ”unges trivsel i Hillerød”.

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Socialkompas
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender