TUFF: Opsamling fra Læringsloop

Vidensdeling, sparring og networking på tværs er vigtige elementer i TUFF-samarbejdet, og der var god lejlighed til det hele på Læringsloopsmødet i frivilligcentret d. 23. november. Cirka 20 samarbejdspartnere trodsede slud og sne for at deltage i mødet, der bød på oplæg, gruppearbejde og lidt god vegetarmad.

Aftenens første oplæg stod Iben Olesen fra Socialstyrelsen for, og det handlede om, hvad der skal til for at lykkes med at hjælpe borgere i sårbare positioner ind i fællesskaber. Hun dykkede ned i betydningen af at arbejde bevist med brobygningens fire elementer: Kendskab, følgeskab, værtskab og fællesskab. Aftenens to øvrige oplæg relaterede sig især til de to sidste brobygningselementer.

Torbjørn Berg, leder af den særligt tilrettelagte uddannelse Sputnik, fortalte bl.a. om, at kun ganske få unge fra Sputnik deltager i aktiviteter eller fællesskaber uden for skoletid, på trods af en udtalt ensomhed blandt mange af eleverne. Han fortalte også, hvordan synet på unge med diagnoser kan hindre, at de bliver inkluderet, og slog et slag for at alle unge er unikke og skal behandles forskelligt for at få lige muligheder.

Hans E. Jacobsen, der er formand for Hillerød Skakklub, tog udgangspunkt i klubbens flerårige indsats for at styrke klubbens sociale profil og arbejde med det gode værtskab. Det handler især om vigtigheden af at skabe et trygt miljø og en følelse i den enkelte deltager af at være set og ønsket i fællesskabet. Indsatsen har haft en positiv effekt på klubben, som de senere år har oplevet en markant stigning i antallet af medlemmer og især har formået at fastholde medlemmerne i klubben.

Vi ser frem til næste læringsloop i TUFF-samarbejdet, som vil blive afholdt i foråret 2024.

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Socialkompas
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender