OBS! Adgangsforhold ifm. brolægningsarbejde

Information til alle vores brugere om adgang til frivilligcentret i januar/februar, hvor der laves ny brolægning rundt om huset.

Lige efter nytår påbegynder Hillerød Kommune arbejdet med at lave nye indgangspartier til frivilligcentrets sidedør og hoveddør (og til Kedelhuset). Vi får ny, flot flisebelægning dér, hvor der p.t. er træværk og gummimåtter.

Arbejdet starter allerede d. 2. januar 2024 ved frivilligcentrets sidedør, som derfor vil være afspærret i den periode, hvor arbejdet foregår – foreløbig hele januar og halvdelen af februar 2024.

Alle brugere bedes i stedet benytte frivilligcentrets fordør til både ind- og udgang, indtil vi igen kan benytte sidedøren.

Det medfører, at lokale 0.2 (”Borgercafeen”), som er det lokale, man kommer ind i via fordøren, vil blive gennemgangslokale for alle vores brugere. Fordi gennemgangen vil give gener, har vi flyttet/ombooket alle de lukkede arrangementer, der var planlagt til at skulle foregå i lokale 0.2 i perioden - og lokalet kan heller ikke bookes i, mens arbejdet er i gang.

Vi beklager de gener, det medfører, og beder alle om at tage hensyn til hinanden og byggeriet. Til gengæld kan vi se frem til at få et både flot og sikkert indgangsparti til frivilligcentret fremover.

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Socialkompas
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender