Tak for en veloverstået generalforsamling

Frivilligcentrets generalforsamling 2024 blev holdt torsdag d. 21. marts i Kedelhuset med stor opbakning fra vores medlemsforeninger og -grupper.

Veloverstaaet GF 2024Tak til alle for en veloverstået generalforsamling 2024. Vi er virkelig glade for, at så mange af vores medlemmer støttede op og deltog i både generalforsamlingen og det efterfølgende medlemsmøde.

Årsskrift 2023/2024
Som altid brugte vi generalforsamlingen som anledning til at offentliggøre vores årsskrift, der giver et tilbageblik på det forgangne års projekter og aktiviteter i frivilligcentret. Årsskriftet kan læses online - eller kan fås i en printet version ved henvendelse i frivilligcentret. Læs det nye årsskrift her.

Generalforsamling

To vedtægtsændringer
Bestyrelsen havde stillet to forslag om ændringer af frivilligcentrets vedtægter, hhv. §2 Formål og §3 Betingelser for medlemskab. De foreslåede ændringer var motiveret af et ønske om at opdatere vedtægterne, dels så de i højere grad afspejler frivilligcentrets virke og arbejdsområder som de er i dag, dels så de er mere praksisnære. Begge forslag blev enstemmigt vedtaget. Se de gældende vedtægter her.

Regnskab, budget og ændring af medlemskontingent fra 2025
Regnskabet for 2023 blev gennemgået og det viste, at  frivilligcentret kommer ud af året med et underskud på 40.934 kr. Underskuddet skyldes primært pris- og lønudviklingen, der har medført stigende udgifter til løn til frivilligcentrets ansatte. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
I forbindelse med gennemgangen af budgettet for 2024, foreslog bestyrelsen en ændring af medlemskontingentet med virkning fra 2025. Ændringen omfatter, at foreninger og grupper skal betale en kontingentsats baseret på foreningens/gruppens samlede indtægter. Samtidig vil kontingentet for støttemedlemmer blive hævet fra 50 kr./år til 75 kr./år. Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget.
 Gældende fra 2025   Kontingent pr. år
  Foreningens/gruppens samlede omsætning
Foreninger/grupper  300 kr.   0-75.000 kr./år
   600 kr.   75.000-150.000 kr./år
   1.000 kr.   150.000 kr. og derover
 Støttemedlemmer 75,00 kr.    ---
Bestyrelsen
Ved valget til bestyrelsen var der genvalg til Ruben Holmgreen Falk (Røde Kors Hillerød) og nyvalg til Toril Vikeså (Hillerød Kvindekrisecenter) og Jens Martinussen (Mænds Mødesteder Hillerød). Derudover udggøres bestyrelsen af Peter Andersen (Danmarks Narturfredningsforening Hillerød), Jørgen Nielsen (HGI) samt to af bestyrelsen særligt udpegede medlemmer: Mogens Rasmussen og Charlotte Holmer Kaufmanas.

Læs referatet af generalforsamlingen her.

Medlemsmøde: Sofasamtale om "Morgendagens frivillighed og frivillige fællesskaber"
GF2024 1 GF2024 2
 GF2024 3 GF2024 4

Efter generalforsamlingen holdt vi et medlemsmøde, hvor vi havde inviteret udvalgsformændene Christina Thorholm
(Omsorg og Livskraftsudvalget), Hanne Kirkegaard (Idræts og Sundhedsudvalget) og Søren Lerche (Kultur og Fritidsudvalget)
til en dialog med vores medlemmer om "Morgendagens frivillighed og frivillige fællesskaber - muligheder og udfordringer".

Vi kom vidt omkring i snakken, men overordnet tegnede der sig
et billede af, at der fra både lokalpolitkernes og de frivillige fællesskabers side både er vilje til og behov for mere samarbejde om lokale udfordringer og opgaver også de kommende år.

Vi rundede medlemsmødet af med at minde om, at der også i år holdes både Kulturnat og Frivillig Fredag, og vi håber på medlemmernes medvirken og opbakning. Vi vil invitere til et nyt medlemsmøde i slutningen af april, hvor fokus vil være på huset og årets fælles aktiviteter. Mere herom snarest.

 

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Socialkompas
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender