Workshop: Mangfoldighed i foreninger

DSC 8453Hvordan kan foreninger skabe rum til, at mennesker med baggrund som handicappet eller psykisk sårbarhed også kan bidrage og blive del af foreningsfællesskaber?

Mandag den 15. januar inviterer Mangfoldighedsprojektet til workshop om mangfoldig inklusion. Workshoppen vil være et slags laboratorium, hvor vi sammen vil være undersøgende på, hvad kan vi gøre for at inkludere mangfoldigt. Målet er at skabe diskussion, sætte tanker i gang, generere viden, inspirere og skabe motivation for at arbejde videre med mangfoldig inklusion i foreningerne.

Er du engageret i en forening eller gruppe og interesseret i at skabe gode forhold for mangfoldig deltagelse – så deltag i denne workshop.

Tidspunkt: Mandag den 15. januar 2018 kl. 16.30-20.00 (Der er serveres kaffe og te fra kl. 16.30. Programmet går i gang kl. 17.00)
Sted: Frivilligcenter Hillerød

Tilmelding senest den 8. januar til projektkoordinator Mahasiah Rasmusen på mr@frivilligcenter-hillerod.dk eller tlf. 48 24 19 07.

Mangfoldig inklusion handler om at gøre op med de potentielle barrierer, der kan være for deltagelse på baggrund af fx handicap, etnisk oprindelse, alder og køn. Det handler ligeledes om aktivt at inddrage mennesker med forskellig baggrund og udnytte værdien af forskelligheden.

Mangfoldighedsprojektet handler specifikt om at skabe et mere mangfoldigt foreningsliv, hvor mennesker med handicap eller psykisk sårbarhed også bidrager aktivt til foreningsfællesskabet med deres ressourcer og personlige engagement.

Erfaringen viser, at personer der er engageret som aktive frivillige oplever at blive inkluderet i socialt fællesskab, hvor man kan udvikle sig personligt og fagligt samt styrke sit netværk, hvilket bidrager til øget livskvalitet.

Klik her for at læse mere om Mangfoldighedsprojektet.

FrivilligBørsen 2018
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Find Et Frivilligjob Job