imagefp5Kontakt os:

Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Velkommen til generalforsamling 2018

generalforsamlingFrivilligcenter Hillerød holder sin årlige generalforsamling torsdag 22. marts kl. 17.00 i Kedelhuset, Fredensvej 12b., hvor vi håber at se en eller flere repræsentanter fra alle vores medlemsforeninger. Passive medlemmer er også velkomne.

Indkaldelsen og dagsordenen kan du se her.

Ifølge vedtægterne skal indkomne forslag sendes til medlemmerne senest 8 dage forud for GF. Bestyrelsen har stillet forslag til vedtægtsændring. Motivation og forslag kan læses her.

Desuden finder du Frivilligcenter Hillerød resultatopgørelsen for 2017 her. Hvis man ønsker at se hele regnskabet, kan man kontakte epost@frivilligcenter-hillerod.dk.

Medlemsmøde
Forud for generalforsamlingen holder vi et medlemsmøde fra kl. 17.00-18.30, hvor deltagerne præsenteres for inspiration, metoder og aktiviteter, som er på tegnebrættet, når vi i det kommende år sætter fokus på, hvordan vi i foreningerne kan arbejde med at få flere med i vores forening på en måde, så vi samtidig bliver flere til at løfte opgaverne og skabe aktiviteter. I den forbindelse skal vi bl.a. undersøge: Hvem er ”de frivillige”, hvad motiverer, hvordan rekrutterer man dem og hvordan skaber man en foreningskultur, der giver plads til at flere forskellige medborgere bliver en aktiv del af fællesskaberne i Hillerød Kommune.

Fællesspisning og tilmelding
Mellem medlemsmødet og generalforsamlingen inviterer vi til fællesspisning. Det er gratis at spise med, så længe man er medlem og man tilmelder sig med navn, kontaktoplysninger samt hvilken forening/gruppe man tilhører, til epost@frivilligcenter-hillerod.dk senest den 19. marts 2018.

I år har vi også lavet en alternativ invitation i form af en video, som du kan se her

Vær opmærksom på, at kun medlemsforeninger, der har betalt kontingent for 2018 har stemmeret. Kontingent for grupper/foreninger er 250 kr. Kontingent for støttemedlemskab, der giver taleret men ikke stemmeret, er 50 kr. Betaling kan ske ved indbetaling i Danske Bank til reg.nr.: 3543 - kontonummer: 109 989 64.