Indvielse af Veterancafé Hillerød

ian 608003 unsplashDet er med glæde, at vi på den National Flagdag - og som del af Hillerød Kommunes markering af Flagdagen for Danmarks udsendte - kan invitere til indvielse af Veterancafé Hillerød onsdag den 5. september kl. 18-19:30 i Frivilligcenter Hillerød.

I den anledning holder vi en reception med let traktement, hvor Borgmster Kirsten Jensen og psykolog Anne Lillelund, der bl.a. har arbejdet som krisepsykolog i Udenrigsministeriet og militærpsykolog i Forsvaret, vil tale.

Forud for receptionen inviterer Hillerød Kommune og Ullerød Kirke alle veteraner og pårørende til mindehøjtidelighed kl. 16:30-17:15 i Ullerød Kirke.

Kort om Veterancafé Hillerød

Målet med Veterancafé Hillerød er at skabe et lokalt sted og netværk, hvor veteraner og pårørende kan komme og - over en kop kaffe eller te - udveksle gode såvel som dårlige historier og oplevelser samt give og få støtte og hjælp til selvhjælp.

Hent folder for Veterancafé Hillerød her.

Cafeen er for alle,som har været udsendt som enkeltperson eller i en enhed for Danmark i mindst én international mission. Som veteran omfattes sundhedspersonale, politi, nødhjælpsarbejdere, beredskabsfolk, udsendte fra Udenrigs- og Kirkeministeriet samt militært personel og pårørende.

Initiativtagerne til cafeen er formand for Danmarks Veteraner Nordsjælland, Gert Andersen, sammen med Jakob, Pia og Kim, der er frivillige, i samarbejde med Frivilligcenter Hillerød og Hillerød Kommune.

Efter indvielsen holder veterancafeen åben hver anden fredag (ulige uger) kl. 14-18 i Frivilligcenter Hillerød. Første gang er den 14. september.

Vil du vide mere - eller være med i veterancafeen - kan du kotakte initiativtagerne på veteran.cafe3400@gmail.com eller ringe til Gert Andersen på 22 35 15 55.

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube