Center for Frivilligt Socialt Arbejde tilbyder spændende kurser

CFSACenter for Frivilligt Socialt Arbejdes (CFSA) kursuskatalog for foråret 2019 er nu offenligtgjort og der er åbnet for tilmelding til en lang række spændende kurser. CFSA afholder både landsdækkende kurser, lokale kurser og gratis webinarer.

Landsdækkende kurser

CFSA tilbyder frivillige og ansatte i frivillige sociale organisationer, foreninger, frivilligcentre og nye grupperinger inden for socialområdet landsdækkende kurser og kompetencetilbud. Tilbuddene giver deltagerne mulighed for faglig og personlig læring og udvikling.

Er du frivillig, og deltager du i frivilligt socialt arbejde i en forening, frivillig organisation, et frivilligcenter, i et projekt, initiativ eller på en kommunal institution, er det gratis at deltage i vores kursusaktiviteter. Er du ansat i en forening, organisation, frivilligcenter, fond med sociale aktiviteter eller i en kommune, region eller offentlig institution, vil være en beskeden deltagerbetaling.

Se alle landsdækkende kurser.

Lokale kurser
I perioden 31. januar til 25. februar kan I søge om at holde et lokalt kursus.
 
Med minimum 15 deltagere fra frivillige sociale foreninger, organisationer og lokale initiativer kan I søge om at få en underviser fra CSFA ud til jer og holde et lokalt kursus. I skal blot booke lokale, betale forplejning og finde deltagerne, så sørger CFSA for resten.
 
CFSA's loakel kurser henvender sig til frivillige og ansatte i små og mellemstore foreninger, frivilligcentre og lokalforeninger inden for det frivillige sociale område.

Se alle lokale kurser

Gratis webinarer

CFSA tilbyder også gratis webinarer - online kurser, som du kan følge hjemme foran din egen pc. Emnerne spænder vidt og henvender sig til bestyrelsesmedlemmer, frivillige, kommuikationsansvarlige og kassererer.

Det fungerer således, at du tilmelder dig (se tilmeldingsfrist ved hvert webinar), hvorefter du vil få tilsendt et link, som du skal bruge, når webinaret afholdes.

Du kan se alle de gratis webinarer herunder:

Fra sur pligt til succesfuld generalforsamling
Tirsdag 19. februar kl. 13-14 – tilmelding senest 7. februar

Tiltræk nye frivillige- læg en god plan
Tirsdag 26. februar kl. 11-12 – tilmelding senest 14. februar

Forstå kriseramte mennesker
Torsdag 7. marts kl. 10-11 – tilmelding senest 7. februar

Bestyrelsesarbejdets ABC
Tirsdag 19. marts kl. 11-12 – tilmelding senest 5. marts

Ny formand? Kom godt i gang med bestyrelsesarbejdet
Onsdag 20. marts kl. 11-12 – tilmelding senest 6. marts

Sådan hjælper du mennesker, der er svære at hjælpe
Torsdag 21. marts kl. 11-12 – tilmelding senest 20. februar

Når dit frivillige sociale arbejde påvirker dig som menneske
Fredag 22. marts kl. 10-11 – tilmelding senest 22. februar

Få styr på foreningens penge
Tirsdag 26. marts kl. 11-12 – tilmelding senest 8. marts

Introduktion til persondata i foreninger
Torsdag 28. marts kl. 11-12 – tilmelding senest 11. marts

Den gode samtale med brugerne
Onsdag 3. april kl. 11-12 – tilmelding senest 6. marts

Tid til eftersyn? Giv din forening et strategisk servicetjek
Torsdag 4. april kl. 11-12 – tilmelding senest 18. marts

Fasthold ved at forny de frivilliges engagement
Tirsdag 30. april kl. 11-12 – tilmelding senest 9. april

Spids pennen, effektiv skriftlig kommunikation med frivillige
Onsdag 8. maj kl. 11-12 – tilmelding senest 12. april 2019

Skab større udbytte af din undervisning med transfer
Tirsdag 28. maj kl. 11-12 – tilmelding senest 7. maj

FrivilligBørsen 2018
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Find Et Frivilligjob Job