Opsamling fra brugermøde i frivilligcentret

Brugermoede 28012019Cirka 50 repræsentanter fra 37 af frivilligcentrets medlemsforeninger samlet i frivilligcentret til møde for brugere af huset. Formålet med mødet var at engagere medlemmerne og brugerne af huset mere i det daglige hushold af frivilligcentret.

Dagsordenen bestod af fire punkter:

1. Kort om rammen for vores hus
2. Husets drift (lokaler/inventar i hverdagen - køkken, mødelokaler, gangarealer, toiletter, udearealer)
3. Kommunikation og samarbejde om huset (drøftelse af og input til "best practice")
4. Husets udvikling og muligheder (drøftelse og input)

Der var en god stemning under hele mødet, og alle bidrog konstruktivt til punkterne på dagsordenen. I frivilligcentret er vi især glade for at høre, at det generelt opfattes positivt at komme og holde møder i huset.

Det primære budskab fra Anette, der ledte mødet, var en opfordring til, at alle medlemmer i højere grad prioriterer engagement i og medansvar for vores fælles hus. En af de største udfordringer er køkkenet mht. oprydning/rengøring.

Deltagerne på mødet havde mange gode opfordringer, forslag og input - både til os og tilhinanden: At alle husker at feje og tørre borde af efter sig, bedre skiltning og belysning udendørs, en oversigt over indretning i hvert lokale, m.m. Flere af deltagerne nævnte køkkenets begrænsede kapacitet – men det blev også fremhævet, at folk generelt var hensynsfulde, når der var trængsel i køkkenet.

I referatet fra mødet kan du se opfordringer, forslag og input fra deltagerne.

Siden mødet har vi fået henvendelser om hjælp til at:

  • løse praktiske opgaver i huset på ugentlig basis
  • udforme en brugsanvisning til anvendelse af lydanlæg i Kedelhuset
  • få malet husets fire toiletter. Den første mand på malerteamet har meldt sig – og vi efterlyser flere hænder til den opgave.

Derudover har vi fået repareret opvaskemaskinen, som på tidspunket for mødet var i stykker, og indkøbt opvaskebalje og drivbakke, som ønsket på mødet.

Vi opfordrer i øvrigt til at kontakte os i frivilligcentret, hvis du/I har ideer til andre initiativer eller noget, man kan byde ind med til fælles hjælp/glæde.

FrivilligBørsen 2018
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Find Et Frivilligjob Job