Medlemsmøde, fællesspisning & generalforsamling 2019

GF 2018Frivilligcenter Hillerød inviterer alle medlemmer til medlemsmøde, fællesspisning og generalforsamling torsdag d. 21. marts 2019 kl. 17.00-21.00 i Kedelhuset.

Program:
17.00-18.30 Medlemsmøde
18.30-19.30 Fællesspisning
19.30-21.00 Generalforsamling - se dagsorden

Medlemsmøde: ”Engagement og begejstring i det frivillige virke”
Hvordan kan vi række ud efter dem, som endnu ikke er med? Hvad skal få dem til at engagere sig? Og hvad skal der til, for at folk kan andet end kigge på? Få gode tips, ideer og input til overvejelser om, hvordan det frivillige engagement kan styrkes, ledes og motiveres. Og hvordan der kan tænkes bredere i samarbejde og værtskab for et engagement, som ofte både rummer bevægelse, kulturliv og sociale indsatser.

Vi har inviteret Esben Danielsen, der har lang erfaring med at skabe rammer for og konkret arbejde med frivilligt engagement, til at holde oplæg og skabe dialog om emnet på medlemsmødet. Han er i dag direktør for Lokale og Anlægsfonden og tidligere medlem af Roskilde Festivals ledelse og spillestedsleder for Gimle i Roskilde.

Angående generalforsamlingen:
Bestyrelsesarbejde i Frivilligcenter Hillerød
Frivilligcenter Hillerød ledes af en bestyrelse på fem personer (og to suppleanter). I 2018 har der været fem bestyrelsesmedlemmer, ét bestyrelsesmedlem udpeget af bestyrelsen og ingen suppleanter. Der er i år to medlemmer på valg, som begge ønsker at genopstille. Sidste år besluttede generalforsamlingen, at bestyrelsen fremover kan udpege op til yderligere to bestyrelsesmedlemmer udenfor frivilligcentrets medlemskreds for et år ad gangen. Det ønsker bestyrelsen også at gøre i år.

Regnskab og indkomne forslag

Det reviderede regnskab for 2018 og indkomne forslag blev d. 13. marts 2019, 8 dage før generalforsamlingen) udsendt til medlemmer og gjort tilgængeligt på vores hjemmeside. Det kan også rekvireres i print ved henvendelse i frivilligcentret.

Tilmelding
Vi vil sætte pris på en tilmelding til fællesspisning og generalforsamlingen senest den 18. marts 2019 til epost@frivilligcenter-hillerod.dk / tlf. 4824 1907 med alle deltagernes navne, e-mails og foreningens navn.

Kontingent for 2019
Kun medlemmer med gyldigt medlemskab har stemmeret ved generalforsamlingen. Kontingentet pr. år for en forening/gruppe er i 2019 kr. 250,-. Beløbet bedes indbetalt til Danske Bank på konto nr. 3543 – 109 98 964 (påfør venligst foreningens fulde navn og kontaktoplysninger). Eller kig forbi frivilligcentret og betal kontant eller på MobilePay 74152.

Vi glæder os til at se rigtig mange medlemmer til årets generalforsamling, hvor du også kan se frem til at få præsenteret frivilligcentrets årsskrift 2018.


Dagsorden
Ordinær generalforsamling i Frivilligcenter Hillerød
Torsdag den 21. marts 2019 kl. 19.30-21.00

Sted: Kedelhuset, Fredensvej 12b, 3400 Hillerød

Generalforsamlingen indkaldes jf. vedtægter for Frivilligcenter Hillerød §4, stk. 2 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab

4. Fremlæggelse af budget til orientering, herunder fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg til bestyrelsen
          På valg er:
          - Peter Andersen, Naturfredningsforeningen (ønsker at modtage genvalg)
          - Jørgen Nielsen, (HSI) (ønsker at modtage genvalg).
          Udpegning af yderligere 1-2 bestyrelsesmedlemmer (jf. vedtægtsændring 2018)

7. Valg af suppleanter

8. Valg af intern revisor

9. Valg af registreret/statsautoriseret revisor

10. Eventuelt

Ad punkt 5: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt pr. mail til bestyrelsesformand Peter Andersen, pazealand@hotmail.com, senest 14 dage før generalforsamlingen (den 7. marts 2019).

FrivilligBørsen 2018
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Find Et Frivilligjob Job