Indstil kandidater til FrivillligSocialprisen

FrivilligSocialprisen skal på Frivillig Fredag d. 27. september 2019 uddeles for 8. år i træk - og du kan være med til at bestemme, hvem der skal have prisen.

Alle borgere, foreningsaktive, medlemmer, brugere eller frivillige kan indstille én eller flere kandidater - enkeltpersoner eller foreninger/grupper - til prisen, der udover hyldesten består af en gave og et kontant beløb. Prisen har til formål at påskønne og anerkende den frivillige sociale indsats, der dagligt sker rundt om i hele kommunen. Samtidig skal prisen synliggøre og skabe opmærksomhed omkring det frivillige arbejde og fremme det frivillige sociale engagement.

Du kan læse Retningslinjerne for tildeling af FrivilligSocialprisen ved at klikke her.

For at lave en indstilling, skal du udfylde et skema, som du finder ved at klikke her.

Fristen for indstilling til FrivilligSocialprisen er den 11. august 2019.

Du kan også finde retningslinjer, indstillingsskema og information om FrivilligSocialprisen på Hillerød Kommunes hjemmeside.

Yderligere oplysninger
FrivilligSocialprisen (tidligere Frivilligprisen) er stiftet af Kultur- og Fritidsudvalget og blev uddelt første gang i 2012, hvor prisen gik til Kirsten Dalgaard fra Hillerød Motionsvenner og Styrk din krop. Siden har Bent Kaufmann fra Røde Kors, Ejner Nielsen fra Grønnegadecenteret, de frivillige i Klub Vest, Ole Hagman fra Sind, Søren Lerche, som blandt andet har lavet fællesspisninger for byen borgere og Eva Christensen, for sit arbejde med trivselsgrupper for børn og unge, været de velfortjente vindere af prisen.

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube